Home Page / Find Your Therapist / Maria Mäkelä

Maria Mäkelä

In education Psychologist, Group psychotherapy
Seinäjoki, Seinäjoki
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen läsnäoleva ja myötätuntoinen, helposti lähestyttävä psykologi. Työskentelyn tavoitteet ja tapa muotoutuu asiakkaan tilanteesta ja tarpeesta käsin. Olen 2. vuotta ryhmäanalyyttisessa psykoterapiakolutuksessa ja tarjoan yksilövastaanoton lisäksi myös ryhmämuotoista koulutuspsykoterapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
Additional Training

Mindfulness EMDR

About me as a therapist

Perustan työskentelyni vahvasti meissä jokaisessa oleviin voimavaroihin ja vahvuuksiin, inhimilliseen oppimiseen ja kasvuun, toivoon ja toipumisen mahdollisuuksiin. Työskentelyni perustuu läsnä olevaan, myötätuntoiseen kuunteluun ja kysymysten esittämiseen, asioiden yhteiseen tutkimiseen, tarkasteluun sekä jäsentelyyn. Olen sekä tarkasti kuunteleva että aktiivinen.

About my therapy sessions

Yksilötyöskentelyn tavoitteet ja tapa muotoutuvat asiakkaan tilanteesta käsin. Kuuntelen asiakasta eläytymiskyvystä ja myötätunnosta käsin, esitän tarkentavia ja erilaisia näkökulmia avaavia kysymyksiä. Yhdessä keskustellen, tutkien ja jäsentäen oloa voidaan helpottaa, ja ratkaisun avaimia alkaa löytymään. Tarpeen ja harkinnan mukaan työskentelyssä voidaan käyttää tukena mindfulnessia, See Far -tai EMDR-menetelmiä.
Ensimmäisellä tapaamiskerralla tutkitaan ja jäsennetään vastaanotolle hakeutumisen syitä, pohditaan yhdessä muutostarvetta sekä tehdään suunnitelmaa jatkosta.
Ryhmäanalyyttisessa psykoterapiassa keskeisenä menetelmänä on ryhmässä vapaasti virtaava keskustelu. Ryhmässä on tilaa jakaa ja peilata omia kokemuksia, ajatuksia, tunteita ja vuorovaikutusta ryhmän kanssa, ja oppia sitä kautta uutta itsestä ja elämästä. Terapeutin keskeinen tehtävä on luoda ryhmään turvalliset raamit ja tila, sekä auttaa nostamaan ryhmässä esiin tulevaa tiedostamatonta tietoisen mielen käsittelyyn.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Phobia/fear Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen kokenut psykologi. Lähes 20 vuoden työuran aikana olen työskennellyt perheneuvolapsykologina, psykologian opettajana ja opintopsykologina sekä työterveyspsykologina. Olen mindfulness-ohjaaja CFM ja EMDR-terapeutti. Minulla on myös työterveyspsykologin pätevyys. Opiskelen parhaillani ryhmäanalyyttisessa psykoterapiakoulutuksessa.
Tarjoan nuorten (13 vuodesta lähtien) ja aikuisten yksilövastaanottoa sekä ryhmäanalyyttista koulutuspsykoterapiaa, johon hakeudutaan alkuhaastattelun kautta.

Client group

Työskentelen nuorten (13 vuodesta eteenpäin) sekä aikuisten yksilöasiakkaiden sekä ryhmien kanssa.

First session price

0.00

Regular session price

95.00

Pricing details