Home Page / Find Your Therapist / Mari Bergroth

Mari Bergroth

In education Master of Social Sciences, Solution-oriented
Etäyhteyksillä koko Suomi,
Espoo, Leppävaara
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoan koulutuspsykoterapiaa voimavarakeskeisellä ja kognitiivisella työotteella. Työskentelyni painottuu nykyhetkessä esiintyvien hyvinvointia rajoittavien käyttäytymis-, ja ajattelumallien tutkimiseen ja muuttamiseen, mutta terapiassa voidaan käsitellä kaikkia toivoamiasi aiheita.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Additional Training

Mindfulness Schema therapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina aktiivinen, osallistuva ja vuorovaikutussuhteen merkitystä korostava. Yhdistän työssäni ratkaisu- ja voimavarakeskeisen, sekä kognitiivisten terapioiden lähestymistapaa. Työotteeni on tutkiva ja tilaa-antava, sekä asiakkaan henkilökohtaisia arvoja, tilannetta ja yksilöllisyyttä kunnioittava.
Työskentelytapa ja menetelmä valitaan asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Työkokemukseni muodostuu aikuis-, ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidosta. Olen kartuttanut osaamistani lukuisten lisäkoulutusten, kuten skeematerapian, CBASP- ja CBT-I opintojen kautta, joita hyödynnän työssäni aktiivisesti.

Huom! Yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Istunnoillani kartoitetaan yhdessä toiveitasi terapialle, sekä niitä elämänalueita ja haasteita, joihin koet tarvitsevasi muutosta tai jotka koet ongelmalliseksi. Keskustelemme toivoamistasi aiheista ja pohdimme millaiset käyttäytymis- ja ajattelumallit rajoittavat hyvinvointiasi ja kuinka niitä voi lähteä muuttamaan hyvinvointiasi paremmin tukeviksi. Istunnoilla annetaan joskus välitehtäviä, joiden tarkoitus on auttaa harjoittelemaan terapiassa opittuja taitoja ja asioita omassa arjessa. Tehtävät ovat käytännöllisiä ja arkeen soveltuvia vuorovaikutus-, ja tunnesäätelytaitojen kehittämiseen liittyviä tehtäviä

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Challenging life situation Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself
Areas of Specialization
Personality disorders
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt vuodesta 2017 asti nuoriso-, ja aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidossa erityyppisistä mieliala-, ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöistä kärsivien asiakkaiden kanssa. Olen työskennellyt aiemmin myös tarkkaavaisuus-, ja käyttäytymishäiriöstä kärsivien lasten erityisluokalla.

Client group

Tarjoan yksilöterapiaa (lyhyt ja pitkäkestoinen koulutuspsykoterapia) yli 18-vuotiaille. Erityiskohderyhmiäni ovat 18-25-vuotiaat aikuiset, sekä ahdistuneisuus (ocd-, paniikki- ja yleinen ahdistuneisuushäiriö) sekä persoonallisuushäiriöstä erityisesti epävakaan ja vaativan persoonallisuushäiriön kanssa työskentely.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.