Home Page / Find Your Therapist / Malena Lahtimies

Malena Lahtimies

In education Nurse, Psychoanalytic
Hämeenlinna,
Videovastaanotto, koko Suomi
Swedish Finnish
Customer Groups
Children under 13y Youth 13-17y Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Jag erbjuder mottagning hos psykoterapeutstuderande. Jag är till min utbildning artenom (YH) och sjukskötare (YH). Jag studerar till psykoanalytisk psykoterapeut för vuxna (Therapeia och Helsingfors universitet 2020-2024). Som psykiatrisk sjukskötare har jag jobbat vid barn- och vuxenpsykiatriska polikliniker, på högstadiet och i gymnasiet samt på psykiatrisk avdelning. Jag har även gjort psykiatrisk värdering av vårdbehov på sjukhusjouren. Jag jobbar både på finska och svenska. Samtalen är konfidentiella. Tveka inte att ta kontakt om du önskar få samtalsstöd i din livssituation.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
  • Psychodynamic
About me as a therapist

Työntekijänä olen empaattinen ja läsnäoleva. Olen kuunteleva ja herkkä asiakkaan sanalliselle ja sanattomalle viestinnälle. Olen rauhallinen ja pohtiva. Asiakas ja hänen kertomuksensa ovat tapaamisilla keskiössä. Tutkin asiakkaan kertomaa ottaen osaa keskusteluun. Otan myös puheeksi huomioitani yhteistyösuhteeseen liittyen. Pidän huolta tapaamisten rajoista ja olen turvallisen jämpti.

About my therapy sessions

Tapaamisilla asiakas voi puhua vapaasti mielessään olevista asioista. Keskitymme tarkastelemaan asiakkaan kokemusta, tunteita ja ajatuksia. Työntekijänä haluan auttaa asiakasta ymmärtämään paremmin itseään ja saamaan yhteyden toiveisiinsa ja tarpeisiinsa. Tapaamisilla tarkastelemme myös yhteistyösuhdetta ja siinä ilmeneviä asioita asiakkaan auttamiseksi.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Personality disorders
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt aikuispsykiatrian osastolla ja aikuispsykiatrian poliklinikalla. Olen myös tehnyt sairaalan ensiavussa psykiatrista hoidon tarpeen arviointia sekä kotikäyntejä psykiatrian osastoilta kotiutuville. Nuorten kanssa minulla on työkokemusta koulumaailmasta, jossa työskentelin psykiatrisena sairaanhoitajana yläaste- ja lukioikäisten kanssa. Viimeisin työkokemukseni on lastenpsykiatrian vastaanotolta (lapset 0-12 -vuotiaita), jossa työskentelin sekä lasten että heidän vanhempiensa kanssa. Olen perehtynyt traumatisoitumiseen useiden koulutusten kautta ja itsekin kouluttanut aiheesta. Persoonallisuushäiriöt ovat tulleet minulle tutuksi työkokemuksen myötä.

Additional information

Yhteistyö aloitetaan aina tutustumiskäynneillä. Yhdessä asiakkaan kanssa sovitaan tarkemmin tapaamisten tavoitteista ja tiheydestä.

First session price

45.00

Regular session price

45.00

Pricing details