Home Page / Find Your Therapist / Maisa Lehtinen

Maisa Lehtinen

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Espoo, Tapiola
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Tarjoan psykologista tukea opiskelijoille ja työikäisille. Elämän erilaisiin solmukohtiin lähdemme hakemaan muutosta vahvuuksien ja voimavarojen kautta. Jokaisen asiakkaan kanssa etsimme yhdessä juuri hänelle sopivan tavan edetä posiitivisen muutoksen suuntaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Tarjoan asiakkailleni lyhytkestoista psykologin keskustelutukea. Teen työtäni samaan aikaan sekä ammatillisella että rennon arkisella otteella. Annan asiakkaalle tilaa kertoa haastaviksi kokemistaan asioista omaan tahtiin ja painostamatta. Tarjoan myös aktiivisesti tilannetta helpottavia keinoja sekä tilan puhua asioista suorasanaisesti. Jokaiselle eivät sovi samat menetelmät eikä samanlainen lähestymistapa. Pyrinkin jatkuvasti huomioimaan näitä asioita tapaamisen aikana. Tavoitteenani on luoda rento, positiivinen ja helposti lähestyttävä tila tapaamiselle, jossa saa itkeä ja nauraa. Tavoitteenani on löytää jokaisen asiakkaan kanssa yhteistyössä juuri hänelle sopiva tapa päästä elämän haastavista kohdista eteenpäin.

Tapaamisten määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Usein lyhytterapeuttinen jakso sisältää 5-10 tapaamista. Joskus yksikin tapaaminen voi auttaa riittävästi oman tilanteen jäsentämiseen ja joskus tapaamisia voi olla pidemmällä aikavälillä esim. 20 kertaa.

About my therapy sessions

Tapaamisilla yhdistän monia eri menetelmiä asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarkoituksena on auttaa asiakasta jäsentämään omaa tilannettaan uudella ja hyvinvointia edistävällä tavalla. Tavoitteet jakson ajaksi sovitaan yhdessä ja niitä seurataan matkan varrella. Tapaamisilla käsitellään usein ajatuksia itsestä ja ympäröivästä maailmasta, pysähdytään tunnistamaan ja käsittelemään tunteita sekä löytämään uusia vaihtoehtoja mahdollisesti haitallisille käyttäytymis- ja toimintatavoille. Käsittelyyn otetaan myös aiempia elämäntapahtumia ja tyypillisiä reagointitapoja, joita peilataan asiakkaan ajankohtaisiin elämäntilanteisiin. Tapaamisilla korostetaan vahvuuksia ja voimavaroja, joiden avulla mahdollisia muutoksia voidaan lähteä viemään eteenpäin. Tapaamiset toteutetaan usein keskustellen - tukena voidaan hyödyntää valmiita materiaaleja tai tilanteen havainnollistamista paperille yhteistyössä hahmotellen.

Tapaamisia voidaan toteuttaa myös esim. ulkoillen tai videovälitteisesti.

Issues often worked with
Burnout Depression/Anxiety Relationship problems Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Challenging life situation Personal growth and development
My professional background and knowledge

Minulla on kymmenen vuoden työkokemus erilaisista psykologin tehtävistä. Pisimpään olen työskennellyt peruskouluikäisten sekä toisella asteella opiskelevien lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän lähipiirinsä ja verkostojensa kanssa. Tällä hetkellä työskentelen myös työterveyspsykologina, joten työelämään liittyvien ilmiöt ovat minulle tuttuja. Olen työskennellyt sekä yksilöiden että ryhmien kanssa. Yleisimmät teemat asiakkaiden kanssa liittyvät mm. arjenhallintaan, opinnoissa ja työssä jaksamiseen, ahdistuneisuuteen, alakuloisuuteen ja masentunteisuuteen, elämäntilanteiden muutoksiin, kriiseihin, pelkotiloihin sekä kehityksellisiin oppimisen haasteisiin. Tarvittaessa voimme tarkastella kokonaisvaltaista hyvinvointia myös liikunnan, levon ja ravitsemuksen näkökulmasta.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

Additional information

Olen valmistunut psykologiksi vuonna 2008. Lisäksi olen tehnyt erilaisia täydennyskoulutuksia: työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus (2018), voimaannuttava neuropsykiatrisen valmennuksen asiantuntija (ADHD-coach), liikuntalääketieteen perusopinnot (aineopinnot kesken) sekä ryhmien ohjaamiseen ja kriisityöhön liittyviä koulutuksia.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

90 € / 45 min
110 € / 60 min