Home Page / Find Your Therapist / Lisa Wennström

Lisa Wennström

In education Public health nurse, Crisis and trauma
Hämeenlinna, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tervetuloa vastaanotolleni Hämeenlinnaan tai etänä ympäri Suomen! Luokseni voit tulla minkälaisen asian kanssa tahansa - erityisesti osaamiseeni kuuluu kiintymyyssuhteet, vanhemmuus sekä kriisien ja traumojen käsittely.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
Additional Training

EMDR

About me as a therapist

Terapeuttina olen ihmistä ja hänen tilannetta kunnioittava ja arvostava. Vahvistan kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemusta. Työskentelyotteeni on oman aktiivisuuteni ja asiakkaalle tilan antamisen sopiva balanssi. Keskeisiä arvojani ovat mm. ihmisten ja elämäntilanteiden monimuotoisuuden arvostaminen, sallivuus, toivon ylläpitäminen, kokemusten ja tunteiden validointi. Olen empaattinen ja myötätuntoinen, keskusteleva ja tutkiva.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapiassa jokaisen polku on yksilöllinen ja alussa käymmekin läpi hoidon tavoitteita. Työskentely alkaa luottamuksellisen terapiasuhteen luomisesta. Traumapsykoterapiassa on käytössä vaiheorientoitunut malli, jossa on käytössä kolme vaihetta; vakauttaminen - traumamuistojen käsittely - uudelleen suuntautuminen. Traumaterapiassa keskeistä on turvallisuuden tunteen lisääntyminen ja kokemusten integroituminen omaan tarinaan niin, että ne eivät enää aiheuta haittaa nykyhetkessä. Hyödynnän kehollisia menetelmiä keskustelun rinnalla.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Psychotic disorders Personality disorders Child welfare Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Ammatillinen osaamiseni sijoittuu erilaisten koulutusten ja työkokemuksen kautta lastensuojelun/sosiaalihuollon perhetyöhön (kiintymyssuhteet, vanhemmuus, parisuhde, ylisukupolvisuus), mielenterveys- ja päihdetyöhön (persoonallisuushäiriöt, mielialahäiriöt, riippuvuustematiikka), kriisi- ja väkivaltatyöhön (kiintymyssuhde-/kehitykselliset traumat, yksittäiset/äkilliset kriisit ja traumaattiset kokemukset). Lisäksi johtamisopintojen kautta työhyvinvointiteema on lähellä sydäntäni.

Client group

Työskentelen yli 18-vuotiaiden asiakkaiden kanssa.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.