Home Page / Find Your Therapist / Liisa Lempinen

Liisa Lempinen

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Etäyhteydellä, koko Suomi
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Haluan kulkea kanssasi elämän erilaisissa kriisivaiheissa, mutta myös silloin, kun haluat rauhallisessa tilanteessa lähteä tutkimaan itseäsi, elämääsi ja sitä mitä haluat olla tulevaisuudessa. Jos haluat muutosta, kuljen yhdessä kanssasi.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Terapeuttina olen kuunteleva, empaattinen, rento ja lämmin, mutta myös tutkiva ja aktiivinen, eli teen myös kertomasi perusteella koetulkintoja ja ehdotuksia tilanteeseesi. Minun on sanottu olevan aito, helposti lähestyttävä, paneutuva ja kuulemma tulee sellainen, olo, että olen sinun puolellasi.
Psykologi, kognitiivis-analyyttinen lyhytterapeutti, BBA, JET, johtamisen erikoistutkinto

About my therapy sessions

Pyrin löytämään tilanteeseesi uusia näkökulmia ja ratkaisuja yhdessä kanssasi. Yhdistän työskentelyyn tarvittaessa myös välitehtäviä tai psykologisia arviointimenetelmiä, jotta saamme haluamasi muutoksen näkymään myös arjessasi.
Minulla on kokemusta mm. seuraavista teemoista: elämänkriisit, uupuminen, itsetunto, ylisuorittaminen, omien rajojen tunnistaminen, masentuneisuus, ahdistuneisuus, sukupuoli-identiteetin pohdinta sekä lapsettomuus ja lahjasoluneuvonta. Psykologin työni lisäksi minulla on pitkä kokemus myös esihenkilönä toimimisesta sekä liiketoiminnan ja myynnin vetämisestä. Tämän myötä autan sinua mielelläni myös työelämään liittyvissä teemoissa ja toimin yksilöiden ja ryhmien työnohjaajana.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Pregnancy & birth
My professional background and knowledge

Minulla on työkokemusta aikuispsykiatriasta (työkyvyntutkimus 4 vuotta sekä sukupuoli-identiteetin tutkimus 6 vuotta Hus Psykiatrian erityispoliklinikoilla). Lisäksi minulla on neljän vuoden kokemus lapsettomuushoidoista, lapsettomuuskriiseistä, lahjasoluneuvonnasta sekä synnytyspelosta (Hus Naistentaudit sekä Terapiatalo Tunnetila). Lisäksi minulla on yksilöterapiakokemusta neljän vuoden ajalta (lyhytterapeuttinen kognitiivis-analyyttinen viitekehys). Esihenkilökokemus ja liikkeenjohdollinen kokemus yli 10 vuotta (BBA ja Johtamisen erikoistutkinto).

Client group

Työskentelen aikuisten kanssa. Kiinnostuksenani on etenkin lapsettomuusteemat, liiallinen vaativuus sekä suorittaminen, ahdistuneisuus sekä oman itsetuntemuksen lisääminen.

First session price

110.00

Regular session price

110.00

Pricing details

45 min: 110 eur (yksilö)
90 min: 180 eur (pariskunnat)