Home Page / Find Your Therapist / Laura Kökkö
Educating psychotherapist, Other, Visual art therapy
Helsinki, Laakso
Helsinki, Kumpula
Finnish Swedish English Spanish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
I am an Art psychotherapist, and a registered psychotherapist in Finland. I work in fluent English.
I am also a qualified Teacher Psychotherapist.

Art psychotherapy is a form of psychotherapy where art materials are offered to expand one’s means of expression. It can be a particularly suitable form of psychotherapy when one is having difficulty talking about, or understanding one’s feelings or experiences. In therapy the client chooses how time is spent, sometimes there may be more emphasis on the art work, and at other times talking prevails. Materials are offered on sight. In the safety of the therapeutic relationship, images can be made and observed together to expand our understanding of difficulties or internal conflicts.
No prior experience of art making is required. The art work made in therapy is confidential.
Psychotherapeutic Orientation
  • Visual art therapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabiliitation (children) Kela intensive medical rehabilitation (youth)

Additional Training

Art therapy Supporting attachment Body-oriented psychotherapy Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen kuvataidepsykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti.
Työskentelen eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Tärkeintä on luoda mahdollisuus yhteyteen - turvallinen ja luottamuksellinen suhde, josta käsin lähteä tarkastelemaan asiakkaan kokemuksia ja sisäistä maailmaa kuvin ja sanoin.
Tilanteen vaatiessa teen yhteistyötä moniammatillisessa hoidollisessa verkostossa.
Monikulttuuriset kysymykset ovat työssäni tärkeitä.
Peruskoulutukseni on psykodynaaminen, mutta työskentelyotteeni on integratiivinen, eli käytän kehollisia tai kognitiivisia menetelmiä, jos asiakas toivoo.

About my therapy sessions

Kuvataidepsykoterapia on psykoterapian muoto, jossa tarjotaan mahdollisuus ilmaisuun taidemateriaalein. Aikaisempaa kokemusta kuvan tekemisestä ei tarvita.
Taidemateriaalit ovat aina tarjolla, mutta niiden käyttäminen on vapaaehtoista.
Kuvan tekeminen tuo leikillisen elementin terapiasuhteeseen, ja voi merkittävästi vähentää jännitystä ja ahdistusta.
Kuva voi herättää mukavia tai vaikeita tuntemuksia, ja kuvaan voi turvallisesti kohdistaa voimakkaitakin tunteita. Kuvan kautta sisäinen maailma ja sisäiset konfliktit pääsevät näkyville symbolisella tasolla. Kuvia voidaan yhdessä katsoa ja niistä voidaan puhua. Näin pyritään kohti lisääntynyttä ymmärrystä asiakkaan sisäisestä maailmasta. Keskeistä on hyväksi koettu ja luottamuksellinen terapiasuhde. Tavoite on elämää hankaloittavien oireiden ja toimintamallien väheneminen, kasvua tukevien voimavarojen löytyminen sekä elämänlaadun koheneminen.
Kuvat ovat luottamuksellisia, niitä säilytetään vastaanotolla terapiaprosessin ajan.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Adoption & placement People with intellectual disabilities Child welfare Multiculturalism / immigrants Neuropsychiatric patients Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Vuodesta 2006 lähtien työkokemukseni on perheneuvolasta, maahanmuuttajapalveluista sekä psykiatriasta.
Yksityisvastaanotossa yhteistyökumppanini ovat HUS lasten- ja nuorisopsykiatria sekä KELA.
Olen kuvataidepsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti.
Tarjoan myös työnohjausta kuvallisia menetelmiä käyttäville psykoterapeuteille ja muille ammattilaisille.
Olen kiinnostunut psykofyysisistä työtavoista sekä niiden yhdistämisestä kuvataidepsykoterapian menetelmiin.
Olen käynyt Sensomotorisen psykoterapian 1 koulutuksen.

Client group

Työskentelen lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa sekä tarjoan terapioihin liittyvää vanhempainohjausta.
Tällä hetkellä otan vastaan KELAn kuntoutuspsykoterapian asiakkaita sekä teen HUS lasten ja nuorten ostopalvelukuvataidepsykoterapioita.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Pidemmän kuvataidepsykoterapian hinnoittelusta sovitaan erikseen.