Home Page / Find Your Therapist / Laura Blomqvist

Laura Blomqvist

In education Psychologist, Cognitive
Helsinki, Länsi-Pasila
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
This therapist offers education therapy. Read More.
Psykologina voin olla apunasi, jos koet haasteita jaksamisessa, olet ylikuormittunut tai huolissasi esimerkiksi opiskelu- tai työkyvystäsi. Olen tehnyt paljon töitä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kanssa. Tarjoan keskustelutukea vastaanotolla ja etänä. Miten voisin auttaa sinua?
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
About me as a therapist

Kun minua kuvaillaan psykologina ja ihmisenä, kuulen usein positiivista palautetta empaattisuudestani ja lämmöstäni. Koen itse olevani psykologina sensitiivinen ja tapaamisilla asiakkaideni kanssa läsnäoleva ja aktiiviseen vastavuoroiseen vuorovaikutukseen pyrkivä. Minulle on työssäni tärkeää pystyä kohtaamaan asiakkaani paitsi psykologina myös ihmisenä. Tämä tarkoittaa, että pyrin aina aitoon ja välittömään olemiseen asiakkaideni kanssa. Työskentelyni on perustuu kognitiivis-integratiiviseen työskentelyotteeseen, asioiden tarkasteluun erilaisista näkökulmista. Olen tapaamisilla aktiivinen ja läsnäoleva. Olen työskentelyssäni sensitiivinen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksissä.

Poimintoja palautteista, joita olen työstäni saanut: “Laura on psykologina lämmin ja asialleen omistautunut. Hän on aidosti ymmärtäväinen ihmisten erilaisille kokemuksille”, “Laura on empaattinen, rauhallinen ja ihana tyyppi. Tapaamisilla on aina arvostettu ja turvallinen olo”

About my therapy sessions

Tapaamisilla kartoitamme yhdessä tilannettasi, jonka pohjalta lähdemme pohtimaan yhteisen työskentelyn tavoitteita. Keskeistä työskentelyssä on omien ajatusmallien ja tunteiden tutkailu ja sen tarkkailu, kuinka nämä vaikuttavat toimintaasi ja hyvinvointiisi. Tapaamisilla pohdimme, miten voit toimia omien haastavienkin ajatusten ja tunteiden kanssa ja lisätä mielen joustavuutta.

Tapaamiset pohjautuvat keskusteluun vastaanotolla tai etäyhteydellä. Voimme tapaamisten aikana hyödyntää myös erilaisia harjoituksia, joiden avulla tarkastellaan ajattelun ja tunteiden prosesseja. Voimme hyödyntää esimerkiksi kirjoittamista tai erilaisia mielikuvaharjoituksia. Lisäksi voimme tehdä erilaisia rentoutumisen tai tietoisen läsnäolon harjoituksia. Jos koet sen mielekkääksi, voin antaa tapaamisilla kotitehtäviä, joiden avulla voit harjoitella arjessasi niitä asioita, joista tapaamisilla keskustelemme.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Obsessive-compulsive disorders Eating disorders Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt psykologina terveyskeskuksessa, oppilaitoksissa, nuorisopsykiatriassa sekä työterveydessä. Niin eri työtehtävissäni kuin omassa elämässäni olen kohdannut seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden teemoja. Arvojeni ja kokemusteni kautta minulle on ollut hyvin merkittävää olla psykologina rakentamassa moninaisuutta yhä paremmin kohtaavaa terveydenhuoltoa. Olen tehnyt vapaaehtoistöitä järjestökentällä ja ollut vaikuttamistyössä aktiivinen. Olen ollut perustamassa Psykologiliittoon seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden työryhmää.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksissä minulla on erityistä osaamista kehodysforian, vähemmistöstressin ja sisäistetyn itsesyrjinnän teemojen parissa työskentelyyn. Työskentelyni pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan, jossa on keskeistä tavoitteellinen yhdessä tutkiminen ja asiakkaan ainutkertainen kokemus. Autan työskentelyssäni asiakasta ymmärtämään kokemusmaailmaansa, löytämään keinoja kohti toivottua muutosta.

Client group

Työskentelen aikuisten sekä yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Erityisenä osaamisalueenani on sekusaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kysymykset.
Työskentelen pääasiassa Terapiatalo Quussa tehden transsensitiivistä lyhytterapiaa, johon sinun on mahdollisuus saada maksusitoumus mm. HUS sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan asiakkaana. Lisätietoa: https://www.terapiataloquu.fi/transsensitiivinen-lyhytterapia/

Additional information

Vastaanottotyön lisäksi koulutan sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan asiantuntijoita yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden teemoista.
Opiskelen tällä hetkellä kognitiiviseksi psykoterapeutiksi.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

90 € / 45 min
110 € / 60 min