Home Page / Find Your Therapist / Laila Hyttinen

Laila Hyttinen

Psychotherapist, Social worker, Couple therapy
Helsinki, Kluuvi
Finnish
Customer Groups
Couples Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Tarjoan pariterapiaa monipuolisen ja pitkän työkokemukseni tuomalla asiantuntemuksella. Teen myös yksilöterapioita pari- tai perhesuhteisiin, vanhemmuuteen, eroon tai muihin haastaviin elämän muutoksiin liittyvissä kysymyksissä. Huomioithan, että en tee Kela-yksilöterapioita.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen rauhallinen ja tilaa antava, mutta aktiivisesti havainnoiva terapeutti. Esitän kysymyksiä, kuvailen ja jäsennän havaitsemaani. Työskentelyotteeni on tutkiva ja asiakasta arvostava. Pyrin luomaan istuntoihin avoimen, turvallisen, puolueettoman ja hyväksyvän ilmapiirin. Luottamuksellisuus ja ammatillisten rajojen säilyttäminen on minulle tärkeää ja psykoterapeuttisen vuorovaikutussuhteen ehdoton perusta.

About my therapy sessions

Jokainen terapeuttinen prosessi on ainutkertainen ja rakentuu yhteistyössä asiakkaan ja terapeutin välillä. Terapian alussa teemme suunnitelmaa työskentelystä ja sen tavoitteista. Käyntien kuluessa arvioimme terapian toimivuutta ja tavoitteiden toteutumista sekä tarkistamme suunnitelmaa tarpeen mukaan. 

Yksittäisissä istunnoissa keskustelemme niistä aiheista, joita asiakas kulloinkin nostaa esille. Terapiassa asiat avautuvat joskus hitaasti ja työskentely etenee luottamuksen rakentumisen myötä asiakkaan tahtiin. Pari-istunnoissa on mielestäni tärkeää kuulla tasapuolisesti parin kumpaakin osapuolta sekä tutkia parin välisessä vuorovaikutuksessa ja suhteessa ilmenevää. Voimme tarkastella sekä nykyisyydessä tapahtuvaa että lapsuuden perhesuhteisiin tai yksilölliseen historiaan liittyviä kokemuksia ja niiden merkityksiä. Yhdessä työskennellen pyrimme löytämään ymmärrystä ongelmiin ja niiden taustalla oleviin syihin sekä saamaan tilanteeseen helpotusta ja toivottua muutosta.

Issues often worked with
Relationship problems Challenges in parenting Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Changing lifestyle Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt yli 20 vuotta psykoterapeuttina parien, perheiden ja vanhempien parissa perheneuvolassa, pariterapiatoiminnassa sekä sivutoimisella yksityisvastaanotolla. Minulla on vankka kokemus lyhyt- että pitkäkestoisista pariterapioista, perheterapioista ja vanhempain ohjauksista. Vastaanotollani olen työskennellyt paljon myös yksilöasiakkaiden kanssa. Yksilötyöskentelyä teen pari-ja perhesuhteisiin, vanhemmuuteen tai esimerkiksi eroon tai muihin elämänmuutoksiin liittyvissä kysymyksissä. Olen toiminut asiakastyön ohella päätoimessani myös johtavana työntekijänä ja tehnyt hieman työnohjaus- ja kouluttajan tehtäviä.

Vaativan erityistason perhepsykoterapeutti (Valvira)
Paripsykoterapeutti ( pariterapian täydennyskoulutukset Väestöliitto, Helsingin kaupunki, Therapeia-säätiö)
Kela-pätevyys: paripsykoterapia, perhepsykoterapia ja vanhempain ohjaus
Laillistettu sosiaalityöntekijä (Valvira), Kasvatus-ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus

Client group

Otan vastaan aikuisia ja kaiken ikäisiä pareja.

Additional information

Teen tarvittaessa myös etävastaanottoa. Ajanvaraus siihen mahdollista vain puhelimitse PlusTerveys Tunne Helsingin kautta, p. 041 731 3077.

First session price

180.00

Regular session price

180.00

Pricing details

180 € / 90 min paripsykoterapia
130 € / 60 min yksilötapaaminen