Home Page / Find Your Therapist / Laila Hyttinen

Laila Hyttinen

Psychotherapist, Social worker, Couple therapy
Helsinki, Kluuvi
Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen monipuolisen ja pitkän kokemuksen omaava psykoterapeutti. Tarjoan paripsykoterapiaa (myös Kela-kuntoutuksena) sekä yksilötapaamisia tilanteissa, joissa terapeuttisen avun tarve liittyy parisuhteeseen, perheeseen tai vanhemmuuteen. HUOM! En tarjoa Kela-kuntoutuksena yksilöpsykoterapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen rauhallinen ja tilaa antava, mutta aktiivisesti havainnoiva terapeutti. Esitän kysymyksiä, kuvailen ja jäsennän havaitsemaani. Työskentelyotteeni on tutkiva ja asiakasta arvostava. Pyrin luomaan istuntoihin avoimen, turvallisen, puolueettoman ja hyväksyvän ilmapiirin. Luottamuksellisuus ja ammatillisuus on minulle psykoterapeuttina erityisen tärkeää.

About my therapy sessions

Jokainen terapeuttinen prosessi on ainutkertainen ja rakentuu yhteistyössä asiakkaan ja terapeutin välillä. Terapian alussa teemme suunnitelmaa työskentelystä ja sen tavoitteista. Käyntien kuluessa arvioimme terapian toimivuutta ja tavoitteiden toteutumista sekä tarkistamme suunnitelmaa tarpeen mukaan. 

Yksittäisissä istunnoissa keskustelemme niistä aiheista, joita asiakas kulloinkin nostaa esille. Terapiassa asiat avautuvat joskus hitaasti ja työskentely etenee luottamuksen rakentumisen myötä asiakkaan tahtiin. Pari-istunnoissa on mielestäni tärkeää kuulla tasapuolisesti parin kumpaakin osapuolta sekä tutkia parin välisessä vuorovaikutuksessa ja suhteessa ilmenevää. Voimme tarkastella sekä nykyisyydessä tapahtuvaa että lapsuuden perhesuhteisiin tai yksilölliseen historiaan liittyviä kokemuksia ja niiden merkityksiä. Yhdessä työskennellen pyrimme löytämään ymmärrystä ongelmiin ja niiden taustalla oleviin syihin sekä saamaan tilanteeseen helpotusta ja toivottua muutosta.

Issues often worked with
Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Challenges in parenting Relationship problems
My professional background and knowledge

Minulla on yli 20 vuoden kokemus psykoterapeuttisesta työstä parien, perheiden ja vanhempien kanssa. Olen työskennellyt päätoimisesti perheneuvolassa ja pariterapiatoiminnassa. Yksityisvastaanotolla olen tehnyt sekä lyhyt- että pitkäkestoisia pariterapioita, perheterapioita ja vanhempain ohjauksia.

Client group

Otan vastaan kaiken ikäisiä pareja. Tapaan myös yksilöasiakkaita tilanteissa, joissa terapeuttisen tuen tarve liittyy parisuhteeseen, perheeseen tai vanhemmuuteen.

Additional information

Pätevyydet
Vaativan erityistason psykoterapeutti (Valvira)
Kela-pätevyys: paripsykoterapia, perhepsykoerapia ja vanhempain ohjaus
Laillistettu sosiaalityöntekijä (Valvira)

Koulutukset:
Psykoanalyyttisen paripsykoterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille, Therapeia-säätiö 2019 - 2020
Pari-ja perheterapiatoiminnan psykoterapeuttien täydennyskoulutus, Helsingin kaupungin työyhteisökoulutus 2010-2011
Paripsykoterapian intensiivikoulutus, Väestöliitto 2009 -2010
Vaativan erityistason perheterapeutti, Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus 2002- 2004
Erityistason perheterapeutti, Suomen Mielenterveysseura 1996-1999
Kasvatus-ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus 1990-1991

First session price

170.00

Regular session price

170.00

Pricing details

170 € / 90 min paripsykoterapia
120 € / 60 min yksilötapaaminen