Home Page / Find Your Therapist / Katri Teinilä
In education Psychologist, Cognitive
Espoo, Leppävaara
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni Mehiläiseen Leppävaaraan! Olen psykologi ja olen kognitiivis-integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa. Tarjoan lyhytterapiaa, keskusteluapua ja ohjausta, kun haluat pohtia elämäntilannettasi, jaksamistasi ja elämäsi suuntaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Integrative
Additional Training

Schema therapy

About me as a therapist

Lähestyn ihmistä kokonaisvaltaisesti ja asiakkaan kanssa työskentelyssä käytän erilaisia lähestymistapoja, riippuen asiakkaan haasteista, tarpeista ja tavoitteista. Välillä lähestyn asioita ratkaisukeskeisesti, käyden aktiivista dialogia asiakkaan kanssa. Toisinaan kuuntelijan rooliin asettuminen ja pohtivampi ote voi olla paras ratkaisu tilanteessa. Asiakkaan kanssa yhdessä työskentelemällä, hänen elämäänsä yhdessä tutkien, pyrin siihen, että asiakas löytäisi uusia näkökulmia ja tapoja toimia elämässään, kokisi uutta mielekkyyttä ja saisi tasapainoa elämäänsä.

About my therapy sessions

Työskentelen kognitiivis-integratiivisesta viitekehyksestä käsin. Asiakkaan kanssa keskustellen tarkastelemme mm. asiakaan ajattelu- ja toimintamalleja, tavoitteena löytää uusia, paremmin asiakkaan hyvinvointia tukevia keinoja. Käytän tarpeen mukaan skeematerapian menetelmiä, arvo työskentelyä, sekä hyväksymis- ja omistautumisterapeuttista lähestymistä. Usein työskentelyyn kuuluu tietoisuustaitojen opettelua (mindfulness), sekä rentoutus- ja hengitysharjoituksia. Terapiaan osana kuuluu usein myös taitojen harjoittelu tapaamisten ulkopuolella, joten annan välillä asiakkaalle kotitehtäviä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani psykologi, työterveyspsykologi ja sairaanhoitaja. Olen parhaillaan psykoterapeuttikoulutuksessa, valmistun kognitiivis-integratiiviseksi psykoterapeutiksi v. 2025. Minulla on monipuolista kokemusta eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa työskentelystä ja tukemisesta. Työkokemusta minulla on mm. kuntoutus- ja mielenterveystyöstä, työterveydestä, sekä opettajana ja kouluttajana työskentelystä.

Client group

Otan vastaan aikuisia. Tukea voit tarvita esimerkiksi ihmissuhteisiin tai vanhemmuuteen liittyvissä ongelmissa, elämäntapamuutoksissa, työssä jaksamisessa, opiskelun pulmissa ja erilaisissa elämänkriiseissä. Sinulla voi esimerkiksi olla mielialaongelmaa, stressiä, uniongelmia, uupumusta tai jännittämistä. Erityisosaamista minulla on kroonisesta kivusta kärsivien ihmisten tukemisessa. Otan myös psykoterapia koulutukseeni liittyen koulutusasiakkaita, jolloin hinta on matalampi.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Psykoterapia koulutusasiakkaat 70€