Home Page / Find Your Therapist / Katri Hynninen

Katri Hynninen

Psychological therapy Psychologist, Cognitive behavior therapy (CBT)
Etäyhteydellä, koko Suomi
Tampere, Lamminpää
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Tarvitsetko tukea mieltäsi painavissa asioissa? Tervetuloa kokeneen psykologin vastaanotolle, olen mielelläni apunasi. Erityisosaamista minulla on psyykkisen jaksamisen teemoista (stressinsäätely, ahdistus, masennus, elämänkriisit) sekä raskausajasta ja vanhemmuudesta. Lue lisää: www.mantelipuu.fi
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
  • Cognitive
Additional Training

Supporting attachment Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Psykologina olen asiakasta kuunteleva ja aktiivinen. Haluan kuulla aidosti tarinasi ja kokemuksesi, jotta voisin paremmin ymmärtää ja auttaa sinua.
Luottamuksen ilmapiirin rakentuminen on tärkeää ja pyrin omalta osaltani mahdollistamaan tämän. Luottamussuhde on perusedellytys sille, että kipeistä asioista on ylipäätään mahdollista puhua.
Tarjoan myös psykoedukatiivista ohjausta ja konkreettisia ehdotuksia tilanteesi helpottamiseen kuunneltuani sinua ensin rauhassa.
Koen kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä erityisesti sen kolmannen aallon lähestymistavat, kuten hyväksymis- ja omistautumisterapian ja myötätuntosuuntautuneen terapian olevan lähellä omaa ymmärrystäni.

About my therapy sessions

Tapaamisilla annan sinulle tilaa kertoa omin sanoin tilanteestasi ja teen lisäksi tarkentavia kysymyksiä. Tavoitteena on, että voimme yhdessä keskustellen saada käsityksen siitä, mikä mieltäsi painaa ja mihin toivot saavasi apua. Tämän jälkeen voimme tehdä suunnitelmaa siitä, mihin työskentelyn avulla on tarkoitus edetä ja miettiä keinoja sen mahdollistamiseksi.
Puhumisen lisäksi haluan tehdä tilaa myös kehollisuudelle erilaisten havaintojen ja harjoitusten kautta. Keho ja mieli ovat vahvasti yhtä ja usein psykologisessa työskentelyssä on hedelmällisempää yrittää hahmottaa näiden toimintaa yhdessä kuin toisistaan erillisinä. Kehotietoisuuden vahvistaminen auttaa meitä ymmärtämään paremmin myös omia reaktioitamme ihmissuhteissa ja muussa arjessa. Monet hyötyvät myös erilaisista kirjoitus-, rentoutus- ja mielikuvaharjoituksista. Tapaamisten sisältö muovautuu aina asiakkaan tilanteen, tarpeiden ja voimavarojen pohjalta.

Issues often worked with
Anxiety towards social situations Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Panic attacks Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth
My professional background and knowledge

Valmistuin psykologian maisteriksi v. 2005 ja olen laillistettu psykologi. Olen työskennellyt työurani aikana monipuolisesti erilaisissa tehtävissä lapsiperheiden, lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin parissa. Psyykkinen hyvinvointi ja arjessa jaksaminen sekä raskauteen, synnytykseen, varhaiseen vuorovaikutukseen ja vanhemmuuteen liittyvät teemat ovat minulle hyvin tuttuja ja erityisen lähellä sydäntäni. Syvempää osaamista ko. teemoihin olen saanut työkokemuksen lisäksi useiden koulutusten myötä.
Olen työskennellyt myös lasten neuropsykologisen kuntoutuksen parissa, koulupsykologina, perheneuvolassa ja lastenpsykiatrialla. Terveyskeskuspsykologina työskennellessäni asiakaskuntani oli laaja, kirjaimellisestikin vauvasta vaariin.
Psykologin työn ohessa olen kouluttautunut joogaohjaajaksi (lapset, nuoret ja perheet, aikuiset) ja opiskellut psykofyysisen psykoterapian perusteet -opinnot. Kehollisuuteen painottuvat opinnot tukevat ymmärrystäni ihmisestä psykofyysisenä kokonaisuutena.

Client group

Vastaanotolleni ovat tervetulleita kaiken ikäiset asiakkaat.
Mielialaoireiluun (ahdistus, masennus), stressinsäätelyyn, uupumiseen ja psyykkiseen palautumiseen liittyvät teemat ovat minulle hyvin tuttuja ja olen mielelläni apunasi näissä. Myös elämän muutos- ja kriisitilanteissa voit kääntyä puoleeni.
Erityisosaamista minulla on mm. vauvoista ja alle kouluikäisistä lapsista sekä heidän vanhempiensa hyvinvoinnista. Monenlaiset raskauteen, synnytykseen ja vauva-aikaan liittyvät teemat ovat minulle hyvinkin tuttuja. Älä epäröi varata aikaa, jos esimerkiksi koet, ettet voi nauttia raskaus- tai vauva-ajasta, kärsit synnytyspelosta tai lapsettomuudesta. Olen tukenasi myös kaikista vaikeimmissa vanhemmuuden tilanteissa, kuten keskenmenon, kohtukuoleman tai lapsen menetyksen yhteydessä.

Additional information

Tervetuloa vastaanotolleni keskustelemaan mieltäsi painavista asioista! Yhteydenottoa varten sinun ei tarvitse tietää tarkasti, millaista apua tarvitset. Tapaamisten aikana voimme pysähtyä yhdessä miettimään tilannettasi ja kuinka edetä siinä.

Kaikki ajanvarauksessa näkyvät ajat voidaan toteuttaa myös etänä.

Ensikäynnille on hyvä varata tunti aikaa, vaikka ajanvarauskalenterissani onkin mahdollisuus vain 45 minuutin ajoille. Teen tarvittavan muutoksen ajanvaraustietoihin ajan vahvistamisen yhteydessä siten, että valitsemasi aloitusaika pysyy ennallaan ja hinta pysyy samana. Saat tästä vielä erillisen ilmoituksen. Jos toivot, että aloituskäynti on 45 minuutin mittainen, voit ilmoittaa siitä jo ajanvarausta tehdessäsi.

Muista pidemmistä käynneistä tai kotikäynneistä voit olla erikseen yhteydessä.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Ensikäynti:
* 60 min. / 85€
* 90 min. / 115€

Jatkotapaamiset:
* 45 min. / 85€
* 60 min. / 100€
* 90 min. / 130€

Kotikäynti:
* 60 min. / 120€
* 90 min. / 150€

Käynti laskutetaan jälkikäteen.

Peruutukset tulee tehdä viimeistään 24h ennen käyntiä. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% käynnin hinnasta. Peruuttamattomista poisjäänneistä veloitetaan täysi käyntimaksu.

Ensikäynnille tultaessa on hyvä varata tunti aikaa..
Ajanvarauskalenterissani on mahdollisuus vain 45 min. ajoille, joten ensikäynnin osalta teen tarvittavan muutoksen ajanvaraustietoihin ajan vahvistamisen yhteydessä siten, että valitsemasi aloitusaika pysyy ennallaan ja hinta pysyy samana. Saat tästä vielä erillisen ilmoituksen. Jos kuitenkin toivot, että ensikäynti on 45 min. mittainen, voit ilmoittaa siitä jo ajanvarausta tehdessäsi.
Ensikäynnin hinta on aina 85€ riippumatta tapaamisen kestosta.

Muista pidemmistä käynneistä tai kotikäynneistä voit olla erikseen yhteydessä.