Home Page / Find Your Therapist / Jannike Höglund

Jannike Höglund

In education Psychologist, Integrative
Vaasa, Vasa, Vasa centrum, Vaasan keskusta
Videovastaanotto, koko Suomi
English Swedish Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Hei siellä! Psykologina olen empaattinen, ennakkoluuloton ja läsnäoleva suhteessa asiakkaaseen. Olen aidosti kiinnostunut jokaisesta ihmisestä, joka tulee minun vastaanotolleni ja vastaanotan sinut lämmöllä ja kunnioituksella. Sydämellisesti tervetuloa! Jag jobbar på sve, fi, eng. Även på distans.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Cognitive analytic
About me as a therapist

Psykologina olen empaattinen, ennakkoluuloton ja läsnäoleva suhteessa asiakkaaseen. Olen aidosti kiinnostunut jokaisesta ihmisestä, joka tulee minun vastaanotolleni ja vastaanotan sinut lämmöllä ja kunnioituksella. Minulle on tärkeätä, että sinä asiakkaana tunnet itsesi kuulluksi ja ymmärretyksi, sekä että ilmapiiri huoneessa on turvallinen ja hyväksyttävä. Arvostan ja tavoittelen avointa ja tutkivaa yhteistyötä välillämme.

Som psykolog är jag empatisk, fördomsfri och närvarande i relation till mina klienter. Jag är genuint intresserad av varje människa som kommer till min mottagning och bemöter dig med värme och respekt. För mig är det viktigt att du som klient känner dig hörd, förstådd och bekräftad samt att atmosfären i rummet är trygg och accepterande. Jag värdesätter och eftersträvar ett öppet och utforskande samarbete oss emellan.

About my therapy sessions

Terapian aikana tavoittelemme pääasiassa tietoisuuden ja ymmärtämyksen lisäämistä itsesi ympärillä, tilanteestasi ja suhteestasi sekä itseesi että muihin. Tutkimme tottuneet käyttäytymis- ja ajatusmallit, jotka eivät palvele sinua enään ja antaa enemmän tarkoituksenmukaisten mallien muodostua. Voit luottaa siihen, että tuen sinua koko sen ajan, että uskallat astua uusia polkuja jotka johtavat sinun arvojesi mukaiseen elämään ja siten suurempaan hyvinvoinnin tunteeseen.

Under terapin eftersträvar vi i huvudsak att öka medvetenhet och förståelse kring dig själv, din situation och din relation till både dig själv och andra. Vi utforskar invanda beteende- och tankemönster som inte tjänar dig längre och låter mera ändamålsenliga mönster utkristalliseras. Du kan lita på att jag stöttar dig hela vägen i att våga börja trampa upp nya stigar, som leder till ett liv i enlighet med dina värderingar och således en större känsla av välbefinnande.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Sexual problems Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Jag är socionom, olen sosionomi (YH, 2008)
Legitimerad psykolog, laillistettu psykologi (2013).
Jag är korttidsterapeut. Olen lyhytterapeutti.
Jag utbildar mig till integrativ psykoterapeut med kognitiv betoning (2022-2025). Olen integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa kognitiivisella painotuksella (2022-2025).

Arbetshistoria/työhistoria (bl.a./mm):
Vasa stads mentalvårdsstation, Vaasan kaupungin mielenterveysasema
Vasa stads Studerandehälsovård, Vaasan kaupungin Opiskeluterveydenhuolto
SHVS/YTHS, nuvarande arbetsplats, nykyinen työpaikka
"Invenio psykologi" , oma firma, eget företag (2022)

Jag har en korttidsterapeutisk skolning. Skolningen "Lyhytterapeuttinen työote" ordnades av Shortum, 2018.
Jag har även utbildat mig i ACT via kursen "Joustava mieli" som ordnades av Arto Pietikäinen, 2016.

Client group

Jag jobbar i huvudsak med vuxna och unga vuxna.
Teen töitä pääasiassa nuorten aikuisten ja aikuisten parissa.

Erityisen kiinnostuksen kohteet ovat: uupmus, ahdistus, masennus, kriisit, suhdevaikeuksia ja sisäiset korkeat vaatimukset.

Jag är speciellt intresserad av: utmattning, ångest, depression, kriser, relationssvårigheter och inre höga krav.

Jag erbjuder även distansterapi. Tarjoan myös etäterapiaa.

Additional information

Till min mottagning kan du komma bl.a. när du känner dig ångestfylld, deprimerad, stressad eller utmattad. Jag jobbar även med inre höga krav, kriser, sviktande självkänsla, relationssvårigheter (både familj- och parrelation) samt utmaningar rörande föräldraskap.
Minun vastaanotolleni voit tulla mm. kun tunnet itsesi ahdistuneeksi, stressaantuneeksi tai uupuneeksi. Teen töitä myös sisäisillä korkeilla vaatimuksilla, kriiseillä, horjuvilla itsetunnoilla, suhdevaikeuksilla (sekä perhe- ja parisuhteissa) sekä haasteilla koskien vanhemmuutta.

Jag erbjuder enstaka psykologsamtal, korttidsterapier och längre terapikontakter. Jag erbjuder INTE Fpa finansierad psykoterapi.
Tarjoan yksittäisiä tukikeskusteluita, lyhytterapiaa ja pitempää terapiaa. EN tarjoa Kelan tukema kuntoutusterapiaa.

Ta kontakt/ota yhteyttä: jannike.hoglund@heltti.fi eller https://with.heltti.fi/terapeutit/jannike-hoglund/

Hjärtligt välkommen till min mottagning! Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni!

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details