Home Page / Find Your Therapist / Jaana Pirskanen

Jaana Pirskanen

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Helsinki, Pasila
Finnish English
Customer Groups
Couples Families Groups Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
I intend to encounter everyone as a unique person. As a psychologist, I listen actively, but also engage in an active way. Working methods are always chosen in relation to the customer and their needs.

The plurality of bodies, genders, sexualities and human relationships are themes that I have worked with in my Philosophy and Gender Studies, through art and in my work with customers. At the moment, I work also at Seta, a Finnish LGBITQA+ organization, as the co-ordinator of the TIKA project that focuses on human rights of intersex people. I have also worked in occupational health services, so working life concerns such as managing work-related stress are issues that I have specialized in.

I am also trained as a dancer. Art and culture are important elements in my life, and I believe that feelings and thoughts can also be processed through experiencing or making art.

I work both in Finnish and in English.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Minulle on tärkeää kunnioittaa ihmisten omaa määrittelyä itsestään ja pyrin olemaan asiakkaitteni tukena ja kanssakulkijana siten, että yhdessä löydetyt keinot kantaisivat elämässä myös asiakassuhteen jälkeen. Ei ole teemoja, joita et voisi ottaa esille vastaanotoillani. Ajattelen, että ihminen on itse oman itsensä asiantuntija ja minun tehtäväni on kuunnella, jäsentää ja pohtia asiakkaan esille ottamia teemoja, ajatuksia ja tunteita hänelle sopivalla tavalla ja tahdilla.

About my therapy sessions

Hyödynnän työssäni joustavasti erilaisia työvälineitä. Vastaanotollani jäsennetään yhdessä asiakkaan tilannetta ja voidaan työskennellä esimerkiksi asiakkaan arvojen ja tavoitteiden parissa, tarkkailla automaattisia ajatuksia ja sisäistä puhetta, tunnistaa asiakkaalle tyypillisiä reaktio- ja käyttäytymistapoja tai perehtyä tietoisuustaito (mindfulness)- ja rentoutumisharjoituksiin. Kehollisuus, kehon kuunteleminen ja kehollinen ilmaisu ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani. Joskus tunteita ja ajatuksia voidaan käsitellä myös taiteen kokemisen tai tekemisen avulla. Asiakastyössä työtapani muotoutuu aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Feeling bad Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Olen pätevöitynyt työterveyshuoltoon ja työskennellyt työterveydessä viisi vuotta sekä yksilöasiakkaiden että työyhteisöjen kanssa, monenikäisten ja monilla yhteiskunnan alueilla toimivien asiakkaiden kanssa. Työelämään ja työssäjaksamiseen liittyvät kysymykset ovat yksi erityisosaamisalani.
Tällä hetkellä työskentelen Terapiatalo Quun lisäksi Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksessa intersukupuolisten ihmisten oikeuksiin ja hyvinvointiin keskittyvän TIKA-hankeen koordinaattorina. Ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat minulle merkityksellisiä asioita.
Olen opiskellut maisterin tutkinnon filosofiasta, sekä jatko-opintoja sukupuolentutkimuksessa. Yhteiskuntaan ja käsitteisiin linkittyvät kysymykset ovat yksi osaamisalueeni. Lisäksi olen tanssitaiteen kandidaatti ja esiinnyn aktiivisesti sekä teen yhteisötaidetta ja muita erilaisia taide- ja kulttuuriprojekteja, joten minulla on myös taidemaailman osaamista ja tuntemusta.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details