Home Page / Find Your Therapist / Jaana Mäntykoski

Jaana Mäntykoski

Psychological therapy Psychologist, Couple therapy
Helsinki, Käpylä
Helsinki, Kamppi
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Psychologist assistance for individuals and couples. I have ten years of work experience at a university hospital and at the Finnish Family Federation for couples. My work is based on researched methods without forgetting human encounter. You may have mood problems, anxiety, addictions, relationship problems etc. In therapy I use cognitive-behavioral and emotional-centered methods. You can book an appointment for a single visit or for short-term therapy.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Other
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Olen psykologina rauhallinen ja päämäärätietoinen. Vahvuuteni ovat tutkiva ja ymmärrykseen pyrkivä työskentelyote sekä helposti lähestyttävä olemus. Kannustan asiakkaitani aktiiviseen työskentelyyn niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka hahmottelemme yhdessä vastaanotollani. Asiakkaani pitävät tavastani auttaa heitä kohti konkreettisia muutoksia, joilla on myönteinen vaikutus hyvinvointiin.

About my therapy sessions

Työskentely alkaa psykoterapia-arviolla, jonka pohjalta arvioimme ajankohtaiset haasteet ja työskentelyn tavoitteet. Käyttäytymisen muuttamisessa hyödynnämme käyttäytymisanalyysia ja tarvittavien psykologisten taitojen harjoittelua. Opettelemme muokkaamaan haitallisia ajatuksia sekä tunnistamaan niiden taustalla vaikuttavia primaaritunteita.

Pariterapiassa opettelemme tunnistamaan haitallisia vuorovaikutuskehiä ja niitä laukaisevia tekijöitä. Vahvistamme sinun ja kumppanisi välistä vuorovaikutusta sekä vaikeiden tunteiden säätelyä ja ilmaisemista. Opettelemme tunnistamaan molempien kiintymystarpeita, niihin liittyviä reagointitapoja ja harjoittelemme tunneyhteyttä vahvistavaa kommunikaatiota.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Anger management Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Sexual problems Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience
Areas of Specialization
Personality disorders
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt yliopistollisen sairaalan mielialahäiriöpoliklinikalla noin 8 vuotta. Erityisosaamiseeni kuuluu dialektinen käyttäytymisterapia, johon minulla on lisäkoulutus. Olen työskennellyt tunne-elämältään epävakaiden ja toistuvasti itsetuhoisten potilaiden kanssa useamman vuoden ajan.

Viime vuosina olen toiminut Väestöliitto ry:n parisuhdekeskuksessa ja Terapiapalveluiden ammatinharjoittajana. Asiakkaani kamppailevat mm. uskottomuuden, erokriisin, riippuvuusongelmien ja vuorovaikutusongelmien kanssa. Tunnekeskeisen pariterapian ja kognitiivis-behavioraalisten menetelmien avulla parit saavat tutkitusti parhaimman avun.

Client group

Otan vastaan yksilöitä ja pariskuntia. Kohderyhmääni kuuluvat elämän kriiseistä ja psyykkisistä ongelmista kärsivät aikuiset ja pariskunnat.

First session price

103.00

Regular session price

133.00

Pricing details

Yksilövastaanotot:
103,00 / 45min,
133,00/ 60 min,

Parivastaanotot
183,00 / 90 min

Sarjakäynneistä -10% hinnoista.