Home Page / Find Your Therapist / Jaana Ojanen

Jaana Ojanen

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Helsinki, Kamppi
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Couples Groups
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Psychologist assistance for individuals and couples. I have ten years of work experience at a university hospital and at the Finnish Family Federation for couples. My work is based on researched methods without forgetting human encounter. You may have mood problems, anxiety, addictions, relationship problems etc. In therapy I use cognitive-behavioral and emotional-centered methods. You can book an appointment for a single visit or for short-term therapy.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Olen psykologina rauhallinen ja päämäärätietoinen. Vahvuuteni ovat tutkiva ja ymmärrykseen pyrkivä työskentelyote sekä helposti lähestyttävä olemus. Kannustan asiakkaitani aktiiviseen työskentelyyn niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka hahmottelemme yhdessä vastaanotollani. Asiakkaani pitävät tavastani auttaa heitä kohti konkreettisia muutoksia, joilla on myönteinen vaikutus hyvinvointiin.

About my therapy sessions

Työskentely alkaa psykoterapia-arviolla, jonka pohjalta hahmottelemme ajankohtaiset psyykkiset haasteet ja työskentelyn tavoitteet. Käyttäytymisen muuttamisessa hyödynnämme käyttäytymisanalyysia ja tarvittavien psykologisten taitojen harjoittelua. Opettelemme muokkaamaan haitallisia ajatuksia sekä tunnistamaan niiden taustalla vaikuttavia primaaritunteita.

Parisuhdeterapiassa opettelemme tunnistamaan haitallisia vuorovaikutuskehiä ja niitä laukaisevia tekijöitä. Vahvistamme sinun ja kumppanisi välistä vuorovaikutusta sekä vaikeiden tunteiden säätelyä ja ilmaisemista. Opettelemme tunnistamaan molempien kiintymystarpeita, niihin liittyviä reagointitapoja ja harjoittelemme tunneyhteyttä vahvistavaa kommunikaatiota.

Issues often worked with
Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation Anger management Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Personality disorders
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt yliopistollisen sairaalan mielialahäiriöpoliklinikalla noin 8 vuotta, jonka jälkeen siirryin Väestöliiton parisuhdekeskukseen. Erityisosaamiseeni kuuluu dialektinen käyttäytymisterapia, johon minulla on lisäkoulutus. Olen työskennellyt tunne-elämältään epävakaiden ja toistuvasti itsetuhoisten potilaiden kanssa useamman vuoden ajan.

Client group

Otan vastaan yksilöitä ja pariskuntia. Minua kiinnostaa etenkin vuorovaikutussuhteet ja parisuhteen kriisit. Minulla on vahvaa osaamista myös masennuksesta, ahdistuneisuudesta ja työuupumuksesta.

First session price

94.00

Regular session price

94.00

Pricing details

Pariterapia 159€/90min