Home Page / Find Your Therapist / Iita Juntunen

Iita Juntunen

In education Master of Arts (Education), Psychodynamic
Oulu, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi,
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Opiskelen psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi Oulun yliopistossa. Tällä hetkellä pidempikestoiset koulutuspsykoterapiapaikat ovat täynnä, mutta minulle voi varata aikoja psykososiaalisiin ja terapeuttisiin keskusteluihin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
About me as a therapist

Terapeuttinen työotteeni perustuu läsnäoloon ja ymmärrykseen. Minulle on tärkeää, että yksilö kokee terapiassa tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Olen terapeuttina helposti lähestyttävä ja rauhallinen. Terapiassa sinulla tulee olla oma rauha ja tila, jossa voit vapaasti kertoa juuri sillä hetkellä mielessä olevista asioista. Terapeuttina minun tulee herkästi tunnistaa, milloin yksilö tarvitsee minun aktiivisempaa tukeani asioiden pohdinnassa ja, milloin tilaa omien ajatusten kertomiselle.


Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Psykodynaamisessa psykoterapiassa terapia etenee jokaisen kohdalla yksilöllisesti, varsinkin alkuvaiheessa varataan aikaa tutustumiselle. Terapian keskiössä on luottamukseen perustuva vuorovaikutus. Terapia voi auttaa tunnistamaan ja käsittelemään oman toiminnan taustalla olevia mahdollisia sisäisiä ristiriitoja, tunteita ja kokemuksia. Psykodynaamisessa terapiassa on kiinnostuttu yksilön koko kehityshistoriasta alkaen varhaislapsuudesta ja psyykkiset pulmat ovat sidoksissa eri ikäkausien kehityshaasteiden ratkaisuihin. Terapia voi mahdollistaa vaikeiden kokemusten ja sujumattomien vaiheiden uudelleen käsittelyn ja kokemisen turvallisessa ilmapiirissä. Vaikeiden tunteiden sietämisestä voi tulla helpompaa, ymmärrys itseä kohtaan kasvaa ja voimavarat vahvistuvat.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani kasvatuspsykologi (KM) ja erityisopettaja. Olen työskennellyt pitkään erityisopettajana ja minulla on kokemusta työskentelystä oppilaiden kanssa monenlaisissa eri elämäntilanteissa, siirtymissä ja muutoksissa. Olen saanut auttaa ja ohjata ihmisiä, joilla on ollut esimerkiksi erilaisia haasteita oppimisessa ja tunne-elämässä sekä neurologisia sairauksia. Olen tehnyt paljon yhteistyötä terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja oppilashuollon eri ammattilaisten kanssa.

Client group

Opiskelen psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi Oulussa ja tarjoan koulutuspsykoterapiaa 18 vuotta täyttäneille aikuisille. Koulutuspsykoterapian lisäksi minulle voi varata myös keskusteluaikoja ja kriisiterapia-aikoja. Psykoterapeuttiopiskelijana minulla on tiivis työnohjaus koko terapian ajan kokeneen koulutuspsykoterapeutin kanssa. Mikäli olet kiinnostunut aloittamaan psykodynaamisen terapian kanssani, aloitamme arviointitapaamisella, jossa yhdessä mietimme, onko tämä terapiamuoto juuri sopiva sinulle ja voisimmeko aloittaa yhteistyön terapiasuhteessa.

First session price

35.00

Regular session price

35.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.