Home Page / Find Your Therapist / Iiris Ojalammi

Iiris Ojalammi

In education Nurse, Cognitive behavior therapy (CBT)
Etäyhteydellä koko Suomi.,
Helsinki, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen sairaanhoitaja ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiopiskelija. Terapeuttina olen empaattinen ja kuunteleva, mutta myös aktiivinen osallistuja. Työskentelyni perustuu luottamukseen ja hyvään yhteistyösuhteeseen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT) Schema therapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä, empaattinen, avoin ja keskusteleva. Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan kuuluu terapeutin aktiivinen rooli, mutta sopeutan työotettani jokaisen asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Olen terapeuttina aktiivisuudesta huolimatta enemmän rauhallinen, kuin räiskähtelevä. Vastaanotollani on mahdollisuus pohdiskelulle, tunteen äärelle pysähtymiseen ja yksilölliseen kohtaamiseen. Pyrin kommunikoimaan kunnioittavasti ja tukemaan asiakasta omaan aktiiviseen työskentelyyn. Jokaisen kohtaamani asiakkaan hyväksyntä on itselleni tärkeä ammatillinen arvo. Vastaanotoillani on tilaa kaikille tunteille huumorintajuakaan unohtamatta.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapiassa tutkimme ja pohdimme yhdessä haasteitasi, niiden taustoja ja niitä ylläpitäviä tekijöitä. Asiakkaan kanssa tutkitaan yhdessä ongelmakohtia ja niiden taustoja. Asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija ja historia on läsnä istunnoissa yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Määrittelemme terapialle selkeät tavoitteet, joita kohti työskentelemme käyttäen apuna erilaisia harjoitteita ja tehtäviä. Työskentelen asiakaslähtöisesti ja pyrin aina kuuntelemaan asiakkaan toiveita tapaamisille. Koulutuspsykoterapia on kestoltaan 20 kertaa, mutta voimme myös sopia pidemmästä tai lyhyemmästä terapiajaksosta. Terapiaan sisältyy tapaamisten välillä välitehtäviä, jotka tukevat terapeuttista prosessia. Etenemme aina asiakkaan ehdoilla turvallisen ilmapiirin säilyttäen.

Issues often worked with
Hurting yourself Personal growth and development Personality disorders Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Personality disorders
My professional background and knowledge

Opiskelen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi. Taustakoulutukseltani olen sairaanhoitaja. Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta sairaanhoitajana. Olen työskennellyt ensisijaisesti mielialahäiriölinjalla ahdistuneisuushäiriöistä, epävakaasta persoonallisuushäiriöistä ja traumakokemuksista kärsivien asiakkaiden kanssa. Toimin dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) yksilö- ja ryhmäterapeuttina. Lisäkoulutuksina minulla on Dialektisen käyttäytymisterapian intensiivikoulutus ja skeematerapian menetelmäkoulutus. Osaamisalaani ovat tunne-elämän epävakauden sekä mieliala- ja ahdistushäiriöiden hoito, traumapotilaiden vakauttavan vaiheen hoito sekä erilaiset elämäntilanteisiin liittyvät haasteet ja kriisitilanteet.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Kiinnostuksenani ovat tunteiden säätelyyn liittyvät haasteet ja ahdistuneisuushäiriöt.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.