Home Page / Find Your Therapist / Heta Kröger

Heta Kröger

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Helsinki, Töölö
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Olen koulutukseltani psykologi ja minulla on kokemusta eritasoisten mielenterveyden häiriöiden hoidosta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Terapiatalo Soinnun psykologipalveluissa tarjoan yksittäisiä konsultaatioita, keskusteluhoitojaksoja, psykologin tutkimuksia, sekä pari- ja perhetapaamisia.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Olen valmistunut psykologiksi vuonna 2018 ja tällä hetkellä lisäkouluttaudun kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologiksi. Olen työskennellyt sekä sairaalassa että psykiatrian poliklinikalla hyvin erilaisissa vaiheissa olevien asiakkaiden kanssa. Työotteeni on dialoginen, joka minulle tarkoittaa aitoa kuuntelua ja yhdessä tutkimista tasavertaisessa yhteistyösuhteessa. Lähtökohtanani on ajatus siitä, että haastavistakin mielenterveyden ongelmista voi toipua.

Psykologina olen joustava ja tottunut mukautumaan asiakkaalle sopivaan työskentelytapaan ja -tahtiin. Tapaamisten tavoitteet ja sisällöt muovautuvat aina asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen sopiviksi. Asiakkailtani olen saanut kuulla, että minulle on helppo puhua ja että läsnäoloni on tuomitsematonta.

About my therapy sessions

Ensisijaista on rakentaa luottamuksellinen yhteistyösuhde, jonka puitteissa voimme lähteä tarkastelemaan niitä haasteita, jotka itse koet keskeisimmiksi. Pyrin pitämään esillä toipumisen näkökulmaa ja huomioimaan niitä vahvuuksia ja voimavaroja, jotka voivat auttaa sinua eteenpäin. Erityisosaamisalueitani ovat turvallisuudentunteeseen, itseluottamukseen ja itsensä rauhoittamiseen liittyvät kysymykset. Työkalupakissani on murehtimisen vähentämisen tekniikoita, DKT-taitoja sekä uskomusten ja tulkintojen käsittelyyn liittyviä menetelmiä.

Kokemukseni mukaan yhteistapaamiset asiakkaan läheisten kanssa ovat hyödyllisiä ja kaikille osapuolille ymmärrystä lisääviä, ja siksi tarjoan mielelläni myös pari- ja perhetapaamisia.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself
Areas of Specialization
Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder
Client group

Aikuiset, nuoret, parit ja perheet

First session price

110.00

Regular session price

110.00

Pricing details