Home Page / Find Your Therapist / Heli Salminen

Heli Salminen

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Crisis and trauma
Rauma, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen keho-orientoitunut traumapsykoterapeutti ja EMDR-terapeutti. Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden kanssa. Olen lasten- ja nuorten EMDR-koulutuksessa. Pitkien terapioiden lisäksi tarjoan kriisi- ja tukiaikoja koronakriisin aikana. Etävastaanotto myös mahdollista. Ota rohkeasti yhteyttä!
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment EMDR

About me as a therapist

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä, maanläheinen ja läsnäoleva. Tavoitteenani on luoda luottamuksellinen terapiasuhde ja salliva ilmapiiri, joka mahdollistaa vaikeista ja kipeistä asioista keskustelemisen turvallisessa ilmapiirissä. Minulla on Theraplay-työntekijän koulutus. Uskon tämän näkyvän lämminhenkisessä tavassani kohdata asiakas, vaikka tätä terapiaa enää teekään. Pidän tärkeänä, että terapiassa edetään pitkälti asiakkaan itsensä asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Minulla on yli 20 vuoden työkokemus lastensuojelusta sekä liki 10 vuoden kokemus työssäjaksamisen tukemisesta. Olen tehnyt töitä niin vakavasti varhaisissa kiintymyssuhteissa traumatisoituneiden kuin kriisitilanteita tai yksittäisiä traumakokemuksia kohdanneiden lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

About my therapy sessions

Psykoterapia alkaa tutustumiskäynnillä. Asiakkaan kokonaistilanteen hahmottamiseksi kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, traumatisoitumisen muotoja, nykyisiä oireita ja erilaisia voimavaroja sekä mietitään terapian tavoitteita.
Tapaamiset perustuvat keskustelulle. Keskustelun tukena käytän luovia menetelmiä kuten piirtämistä, musiikkia, valokuvia, kuvakortteja riippuen, mikä asiakaasta tuntuu luontevalta. Tarvittaessa käytän sensomotorisen kehoterapian menetelmiä ja EMDR:ää. Kehollisia menetelmiä, kuten hengitys- ja maadoittumisharjoituksia, käytän auttaakseni asiakasta palautumaan joko ylä- tai alivireydestä takaisin sopivaan vireystilaan siten, että asiakas oppii hyödyntämään näitä keinoja myös omassa arjessaan terapian ulkopuolella. Traumamuistojen käsittelyyn siirrytään, kun asiakkaan arkielämä on riittävästi parantunut.
Terapian eteneminen ja kesto riippuvat eri tekijöistä, kuten onko kyse yksittäisestä traumakokemuksesta vai pitkäkestoisesta traumatisoitumisesta.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Child welfare
First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details