Home Page / Find Your Therapist / Arja Saimaala

Arja Saimaala

Psychotherapist, Master of Social Sciences, Group psychotherapy
Helsinki,
Finnish
Customer Groups
Groups
Length of Therapy
Long-term
Availability
Daytime appointments
Uusia terapiaryhmiä Helsingissä: 1. Traumatyöskentelypainotteinen psykoterapiaryhmä naisille ti klo 14-15.30. 2. Psykoterapiaryhmä aikuisille ti klo 16.30-18.30 Lisätiedot Mielipalvelut Oy::n sivuilla
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

Crisis and traumas Mindfulness Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olen työskennellyt terapeuttisten ryhmien kanssa kolmekymmentä vuotta. Ryhmä ja ryhmän jäsenten tuki auttaa, jäsentää ja tuo uusia oivalluksia.. Oma mieli selkiytyy, rohkeus tunteiden tunnistamiseen ja läpielämiseen kasvaa ja itsensä hyväksyminen vahvistuu, kun omaa elämää voi tarkastella ja ymmärtää myös toisten ihmisten elämän, valintojen ja kokemusten avulla.
Käytän luovasti erilaisia menetelmiä ryhmän ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vahvuuksiani ovat kehoterapeuttiset ja toiminnalliset menetelmät.

About my therapy sessions

Ryhmämuotoisessa terapiassa keskeistä on kokemusten, ajatusten ja tunteiden jakaminen luottamuksellisessa ilmapiirissä. Terapeutin lisäksi muiden osallistujien tuki ja näkemykset auttavat oman mielen ja kehon jäsentämisessä ja tutkimisessa. Harjoituksia käytetään ryhmän virittämiseen, työskentelyn syventämiseen ja taitojen harjoitteluun. Ryhmissä voidaan myös pienimuotoisesti jakaa tietoa terapian sisältöön liittyvistä aiheista. Tärkeintä on läsnäolo itselle ja toisille istunnon aikana.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Eating disorders Personality disorders Child welfare Pain related difficulties Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Työskentelen ryhmäpsykoterapeuttina, työnohjaajana, työyhteisösovittelijana ja kouluttajana. Minulla on ryhmäanalyytikon koulutus. sovellan psykofyysisen psykoterapian, mentalisaatioterapian ja psykodraama-koulutuksen antamia taitoja ja menetelmiä

Additional information

Lisätietoja ryhmistä Mielipalvelut Oy:n sivuilla www.mielipalvelut.fi.

First session price

50.00

Regular session price

80.00

Pricing details

Psykoterapiaryhmiin voit hakea Kelan kuntoutuspsykoterapian tukea. Silloin omavastuu puolentoista (naisten traumaryhmä) tai kahden tunnin (ihmisten kanssa työskentelevien ryhmä) istunnoista on 20,90 €
Itsemaksavana viikoittaisen ryhmäpsykoterapiaistunnon hinta on 80 €
Lyhytterapiaryhmään voit osallistua 4-12 kertaa. Puolentoista tunnin istunnon hinta on 67 € kerta.