Home Page / Find Your Therapist / Mia (Annamaria) Öblom

Mia (Annamaria) Öblom

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Helsinki, Espoo,
English Swedish Finnish
Customer Groups
Couples Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Tarjoan psykologin tukea ja terapiaa elämän vaikeisiin tilanteisiin aikuisille ja nuorille. Jag erbjuder psykologstöd och terapi i livets knepiga situationer för både vuxna och ungdomar. Terapeuttina keskeisintä työssäni on läsnäolo, myötätunto ja aktiivisuus.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
  • No psychotherapeutic education
Additional Training

Supporting attachment Crisis and traumas

About me as a therapist

Terapeuttisessa työskentelyssä tärkeää minulle on sujuva yhteistyö. Olen aktiivinen ja pohdiskeleva terapeutti, joka pyrkii ymmärtämään ja avaamaan asiakkaan ajattelua. Pyrimme löytämään vastaukset tärkeisiin kysymyksiin yhdessä. Haitallisia toimintamalleja tarkastellaan lempeällä tavalla.

Minulle tärkeää on luottavainen ja turvallinen keskusteluympäristö, ja muutosten vieminen arkeen. Kiteyttäisin työskentelyni kahteen sanaan: lempeä ja ohjaava. Käytän tarvittaessa luovia menetelmiä työssäni, kuten erilaisia kirjoitusharjoituksia. Voin myös antaa vinkkejä omaan lukemiseen ja opiskeluun.

About my therapy sessions

Istunnoillani voidaan tehdä monenlaista työskentelyä, esimerkiksi:

-Tunteiden tunnistaminen ja sääteleminen
-Ahdistuksen sääteleminen
-Hengitysharjoitukset, kehon kuunteleminen
-Tärkeiden arvojen ja merkityksellisyyden pohtiminen
-Omien tarpeiden tunnistaminen
-Pulmien jäsentäminen ymmärrettävään muotoon
-Kirjoitusharjoitukset
-Kotitehtävien läpikäynti

Issues often worked with
To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Personal growth and development Personality disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Työkokemus:

Nuorisopsykiatria ja aikuispsykiatria
Koulupsykologi
Neuvolapsykologi

Lisäkoulutukset:

Lyhytterapeuttinen työote (KAT)
Tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytterapia (ISTDP)

Client group

Työskentelen aikuisten ja nuorten parissa. Kiinnostukseni ja osaamiseni painottuu läheisiin ihmissuhteisiin, kriiseihin, sekä identiteetin- ja kehityksen kysymyksiin.

Jag arbetar med både vuxna och ungdomar. Mina intressen och mitt kunnande ligger i nära relationer, kriser och identitets- och utvecklingsfrågor.

Additional information

Tarjoan tällä hetkellä aikoja Shortumilla (www.shortum.fi).
Jag erbjuder för tillfället tider på Shortum (www.shortum.fi).

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details