Home Page / Find Your Therapist / Anna Norrgård

Anna Norrgård

In education Psychologist, Integrative
Vasa, Vaasa,
Swedish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Jag är legitimerad psykolog och studerar till psykoterapeut, integrativ med kognitiv betoning. Jag vill tillsammans på ett tryggt och empatiskt sätt utforska det som är svårt för dig, hitta gemensam förståelse och tillsammans hitta nya riktningar och synsätt som känns viktiga och meningsfulla
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Jag jobbar integrativt i terapi, det vill säga jag använder metoder från olika inriktningar för att hitta det som fungerar bäst för dig. Jag använder mig av metoder från kognitiv-analytisk terapi, kognitiv beteendeterapi och ACT. Jag jobbar också med metoder för bearbeta känslomässiga problem från tex tidigare problematiska händelser eller upplevelser. Som terapeut anser jag det viktigaste att hitta ett samarbete som grundar sig på trygghet, empati och likvärdighet så att vi tillsammans kan hitta förståelse för dig själv, dina tankar och beteende. Det viktigaste för mig är att hitta det som fungerar för dig och det som känns viktigt, att tillsammans aktivt utforska det som är centralt för dig.

About my therapy sessions

I terapin fokuserar vi inledningsvis på att hitta en gemensam förståelse för det som du upplever är problematiskt eller smärtsamt i ditt liv. Vi försöker tillsammans observera och iaktta tankar, känslor, upplevelser och beteenden på att förstående och accepterande sätt. Tillsammans försöker vi hitta det som är viktigast och det som känns som det mest centralt för dig. Vi utforskar sedan dina strategier som du har, som eventuellt upprätthåller svårigheter, och undersöker vad som skulle hjälpa dig vidare i din vardag. Allt detta sker på olika sätt, tex genom att du berättar om dina problem, jag ställer följdfrågor och gemensamt reflekterande. Ofta ritar vi eller skriver upp det som är centralt och viktigt för att få en så klar bild av det som möjligt. Jag kan också använda mig av olika övningar, tex avslappningsövningar, mindfulnessövningar eller övningar där vi fokuserar på känslobearbetning. Ibland kommer vi överens om saker som du kan fundera på eller göra mellan besöken.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Anxiety towards social situations Panic attacks Low self-esteem Challenging life situation Personal growth and development Relationship problems Burnout Feeling bad
My professional background and knowledge

Jag har mångårig erfarenhet av terapeutiskt arbete, främst med unga vuxna och studerande. jag har jobbat bla inom studerandehälsovård, på hälsovårdscentral och på tonårspoliklinik. Jag är legitimerad psykolog och har utbildning inom kognitiva terapimetoder, kognitiv-analytiska korttidsterapier och See Far-metoden, som fokuserar på bearbetning av tidigare erfarenheter.

Client group

Jag arbetar med vuxna och unga vuxna, jag är intresserad av ångest- och depressionsproblematik, frågor kring självkänsla samt stress. Jag erbjuder enstaka psykologsamtal, korttidsterapier (10-20 besök) och längre terapikontakter. Jag tar även emot skolningsklienter inom ramen för min psykoterapiutbildning.
Jag erbjuder inte FPA-delfinansierad rehabiliteringspsykoterapi. Jag erbjuder även besök på distans. Jag tar i huvudsak emot på svenska, men kan även erbjuda terapi på engelska.

Additional information

Ta gärna kontakt via e-post så kontaktar jag dig!

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

95 euro /45 min. Faktureringsavgift 6 euro

Inom ramen för min psykoterapeututbildning tar jag emot skolningsklienter och då har du möjlighet till ett förmånligare besökspris om du förbinder dig till ett visst antal besök (t.ex 16 besök eller 40 besök). Fråga så berättar jag gärna mera!