Hemsidan / Hitta hjälp / Kai Silfver

Kai Silfver

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Voimavarakeskeinen perheterapia
Turku,
Ruotsi Suomi
Patientgrupper
Aikuiset 18-67v Parit Perheet
Terapis längd
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeut erbjuder
Ilta-aikoja
Olen psykiatrinen sairaanhoitaja, Perhepsykoterapeutti, EMDR-terapeutti. Olen työskennellyt pitkään riippuvuuspsykiatrian sekä akuuttipsykiatrian erikoissairaanhoidon yksiköissä. Terapiavastaanottoa olen pitänyt vuodesta 2015 lähtien.
Psykoterapeutisk orientering
  • Voimavarakeskeinen perheterapia
Ytterligare utbilgningar

EMDR

Hurdan är jag som terapeut

Pyrin tunnistamaan erilaisten asiakkaiden erilaisia tarpeita mahdollisimman realistisessa ja aidossa yhteistyösuhteessa. Terapia on vuorovaikutusprosessi joka tukee itsehavainnointia, uusien ajatusten tunnistamista ja uusien tunnekokemusten löytämistä. Terapian tarkoitus on lisätä rohkeutta toteuttaa muutosta ja löytää uusia toimintatapoja. Terapia on myös tukemista vaikeissa elämäntilanteissa, sekä toivon ja myönteisten odotusten ylläpitämistä. Terapia valaa toivottavasti myös uskoa siihen, että pystyy itse vaikuttamaan vaikeisiinkin ilmiöihin omia voimavaroja käyttäen. Terapiassa raivataan tilaa uusille ajatuksille, joka luo mahdollisuutta päästä eteenpäin paikalleen jumittuneista tilanteista.
Terapiasuuntautumiseltani olen perheterapeutti, joten Kelan tukemaa yksilöpsykoterapiaa minulla ei ole mahdollisuutta toteuttaa.

Vad gör man i mina sessioner

Motivoiva haastattelu, Kognitiiviset menetelmät, EMDR-silmänliiketerapia, Hyväksymis- ja omistautumisterapia, Voimavarakeskeinen perheterapia.
Viime aikona olen erityisesti suunnannut kiinnostustani EMDR-terapian mahdollisuuksiin auttaa ihmisiä lähimenneisyyden vaikeidenkin traumojen käsittelemisessä. Olen myös tottunut moninaisesti keskustelemaan riippuvuusaiheista ja osallistunut myös alan tutkimustyöhön.

Jag erbjuder hjälp för
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Pahaan oloon Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Elämäntapamuutokseen Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn
Min professionella bakgrund och kunnande

Alkoholin ja muiden päihteiden aiheuttamat ongelmat tai huolet niihin liittyen. Peliriippuvuus. Muut toiminnalliset riippuvuudet. Masentuneisuus, ahdistuneisuus, uupumusoireet. Ihmissuhteiden moninaiset hankaluudet. Ongelmat pari- ja perhesuhteissa tai muissa yhteistyösuhteissa. Elämänkriisien ja traumojen käsittely. Vaikeiden somaattisten sairauksien kanssa eläminen. Elämänstrategiat ja selviytymiskeinot.

Mina patientgrupper

Yleensä asiakkaani käyvät terapiassa yksin tai yhdessä puolison tai muun perheenjäsenen kanssa. Pääasiassa olen hoitanut aikuisia.
Joskus muutama käynti on tarpeeksi ja joskus asioita haluaa työstää pidempäänkin, molemmat mahdollisuudet käytössä asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan.

Pris för inledande besök

95,00

Pris för regelbunden session

95,00

Mer info om prissättning