Hemsidan / Hitta hjälp / Arja Lehto

Arja Lehto

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Gestalt-terapia
Turku, Keskusta
Suomi Ruotsi Englanti Danska
Patientgrupper
Aikuiset 18-67v
Terapis längd
Pitkäkestoinen
Terapeut erbjuder
Päiväaikoja
Olen läsnä oleva, kannustava, avarakatseinen ja aktiivisesti asiakasta kuunteleva. Terapiatyössäni kokonaisvaltaisuus, kokemuksellisuus ja luovuus ovat keskiössä. Olen läsnäoleva, rauhallinen, kannustava ja asiakkaan tilanteeseen täydellä sydämellä syventyvä terapeutti.
Psykoterapeutisk orientering
  • Gestalt-terapia
  • Kognitiivinen
Kela-behörighet

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)

Ytterligare utbilgningar

Seksuaaliterapeuttinen osaaminen

Hurdan är jag som terapeut

Olen aktiivinen keskustelija, mutta annan myös mielelläni asiakkaalle tilaa kuvailla tunteitaan ja kokemuksiaan. Osaan luontevasti ottaa ohjakset käsiini silloin kun tilanne sitä vaatii. Työskentelyotteessani on keskeistä avustaa asiakasta kiinnittämään huomiota uskomuksiin, mahdollisiin pinttyneisiin ajatus- ja käyttäytymismalleihin, sekä tunnistamaan omat todelliset tarpeensa.

Kokemukseni mukaan kehollinen tietoisuus, oman persoonallisuuden kehittäminen ja minäkuvan tarkastelu johtavat usein uusiin oivalluksiin, elämänlaadun paranemiseen ja aiemmin piilossa olleiden resurssien käyttöönottoon. Mielestäni myös koko terapiasuhde voidaan nähdä tällaisena joustavana ja korjaavana kokemuksena.

Terapiatyössäni kokonaisvaltaisuus, kokemuksellisuus ja luovuus ovat keskiössä.

Vad gör man i mina sessioner

Huomio suuntaantuu siihen mitä asiakkaassa itsessään ja asiakkaan/terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Tämä tiedostaminen nostaa usein myös esiin ne mahdolliset menneisyyteen liittyvät keskeneräiset asiat, jotka estävät asiakasta elämästä tässä ja nyt. Muutokset ovat mahdollisia vasta kun asiakas tulee enemmän läsnä olevaksi nykyhetkessä.

Aito kontakti terapeutin ja asiakkaan välillä on perusedellytys terapeuttiselle työskentelylle. Näen myös asiakkaan suhteen sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöönsä monella tavalla merkityksellisenä ja käytän sitä työskentelyn apuna. Rohkaisen asiakasta havainnoimaan lähipiiriään ja tutkimaan sen vaikutusta häneen. Tietoisuuden vahvistamista itseen ja ympäristöön voidaan myös käyttää apuna maadoittamisessa asiakkaan ollessa ahdistunut, pelokas, masentunut tai ylikierroksilla.

Jag erbjuder hjälp för
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Huonoon itsetuntoon Seksuaalisiin ongelmiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen
Specialiseringsgrupper
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt
Min professionella bakgrund och kunnande

Gestalt- eli hahmoterapiassa ei tukeuduta pelkkään puheen kautta toteutuvaan ilmaisuun. Teemme tarvittaessa rentoutus-, läsnäolo- ja hengitysharjoituksia. Myös psykodraama ja EFT-tapping saattavat olla käyttökelpoisia työskentelytapoja.

Pris för inledande besök

100,00

Pris för regelbunden session

100,00

Mer info om prissättning

Hinnoittelu perustuu ProWork Valmennus Oy:n hinnoitteluun