Home Page / Find Your Therapist / Virpi Näkkäläjärvi

Virpi Näkkäläjärvi

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Group psychotherapy
Hyvinkää,
Finnish
Customer Groups
Groups Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Tarjoan yksilö- ja ryhmäpsykoterapiaa erilaisissa elämän solmukohdissa, pidempiaikaisissa vaikeuksissa ja muutoksen tueksi. Traumaterapiassa huomio kohdistetaan myös traumatisoitumisen kehollisiin vaikutuksiin ja kehollisiin menetelmiin trauman hoidossa. Olen myös EMDR-terapeutti.
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina aidosti asiakkaastani ja hänen tilanteestaan kiinnostunut. Minulle on tärkeää pyrkiä luomaan asiakkaan tarpeet huomioiva, luottamuksellinen yhteistyösuhde. Olen aktiivisesti tukena asiakkaan prosessissa. Työmuodot ovat yhteisesti sovittuja ja ymmärrettäviä.
Työotteeni on itegratiivinen; se perustuu erilaisten terapeuttisten viitekehysten yhdistelyyn, pitkään työkokemukseen ja asiakkailta saamaani palautteeseen.

About my therapy sessions

Terapian tavoitteet ja menetelmät suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.
Terapeuttisessa yhteistyösuhteessa tapahtuvan keskustelun, pohdinnan, oivallusten ja tulkintojen avulla asiakas voi eheytyä ja löytää uusia näkökulmia sekä uutta ymmärrystä itseään, ihmissuhteitaan ja tilannettaan kohtaan. Asiakkaan niin halutessa keskitytään lisäksi kehollisiin tuntemuksiin ja kehon hyödyntämiseen muutoksen voimavarana.
Traumaterapiassa huomio kiinnitetään myös traumatisoitumisen kehollisiin vaikutuksiin ja kehollisiin menetelmiin tarumojen hoidossa. Käytän myös EMDR-terapiaa.
Ryhmäpsykoterapiassa huomioin sekä yksilöitä että ryhmää kokonaisuutena. Ryhmän vuorovaikutuksen tutkiminen mahdollistaa muutoksen jäsenten tavoissa olla suhteessa itseensä ja toisiin ihmisiin. Ryhmäläisten keskinäinen tuki, ymmärrys ja palautteet ovat hoidollisesti tärkeitä.
Kaikissa terapiamuodoissa keskustellaan säännöllisesti terapian tavoitteista ja arvioidaan edistymistä ja käytettyjä työmuotoja.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Olen psykodynaaminen psykoterapeutti (ryhmäpsykoterapia), EMDR-terapeutti ja olen traumapsykoterapeuttikoulutuksessa (keho-orientoitunut).
Minulla on yli 20-vuoden kokemus terapeuttisesta työstä.
Muu koulutus: kognitiivisen psykoterapian ja työotteen orientoiva koulutus ja perhetyön koulutus.
ks. www.vnakkala.fi

Additional information

Hyvinkää: yksilö- ja ryhmäterapia
Etävastaanotto: yksilö - ja ryhmäterapia

First session price

70.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Kelan kuntoutuspsykoterapiana ryhmäpsykoterapiakerran omavastuuosuus on 5,90 e/kerta (90min).
Yksilöterapian hintaan vaikuttaa käynnin pituus ja käyntien määrä/tiheys.