Home Page / Find Your Therapist / Ulla Partanen

Ulla Partanen

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Tampere,
Finnish
Customer Groups
Couples Families
Length of Therapy
Long-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen sairaanhoitaja, työnohjaaja, perhe-ja paripsykoterapeutti. Minulla on myös tunnekeskeisen pariterapeutin pätevyys. Olen työskennellyt pitkään erikoissairaanhoidossa pikkulapsiperheiden kanssa ja minulla on vahva osaaminen perheen vuorovaikutusongelmien hoidosta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen työskennellyt 29 vuotta samalla työnantajalla,samoissa tehtävissä, joka kuvaa sitoutumistani sekä kiinnostustani tehdä terapeuttista työtä perheiden ja parien kanssa.
Terapiatyössä minusta on tärkeää antaa aikaa muutosprosessille, enkä usko kestävään muutokseen asioiden käytännön ratkaisuilla. Uskon, että omat tunteet ja kokemukset vaikuttavat siihen, miten olemme yhteydessä toiseen ja miten nämä vaikuttavat meidän toimintaamme, joka näkyy usein käytöksessämme. Tunteiden ja kokemusten tarkastelu ja tunnistaminen on tärkeää, kun mietimme ihmissuhteitamme ja niiden toimivuutta.
Työskentelyotteeltani olen aktiivinen sekä keskustelun ohjaajana, että kuuntelijana. Vaikeiden tunteiden ja tilanteiden esiintuomisessa sekä ilmaisussa rauhoitan, olen tukena ja apuna. Terapiatapaamisilla en päästä keskustelua liiaksi rönsyilemään vaan johdonmukaisesti ohjaan keskustelua takaisin käsiteltävään teemaan. Olen saanut palautetta myös terapiatyöskentelyyn liittyvästä turvallisuuden kokemuksesta.

About my therapy sessions

Työskentelen tunnekeskeisen pariterapian menetelmin, josta löydät tarkemmin tietoa: tunnekeskeinenpariterapia.fi
Pariterapiaan liittyvät aloituskäynnit, joissa tapaan paria yhdessä sekä molempia erikseen. Aloituskäynneillä
pari miettii olenko heille terapeuttina sopiva ja minä puolestani mietin onko parin ongelmat sen kaltaisia, että terapiaprosessia on mahdollinen aloittaa. (Mikäli ongelmat eivät ensisijaisesti ole parisuhteen ongelmia ohjaan parhaani mukaan asiakasta toisenlaiseen työskentelyyn.) Aloituskäynnit ovat tärkeä osa terapiaprosessia, joiden tietoa käytämme hyödyksi koko prosessin ajan. Terapiakäynnit toteutetaan kahden viikon välein, jotta riittävä intensiivisyys työskentelyssä mahdollistuu. Terapiaprosessin loppupuolella tapaamisten väliä voidaan pidentää.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Sairaanhoitaja, psykiatrinen hoitotyö 1990
Työnohjaaja 2001
perheterapia erityistaso (ET) 2008
paripsykoterapia erityistaso (ET) 2014
tunnekeskeinen pariterapia, Emotiollally Focused Couples Theraphy
• peruskurssi 2016
• syventävät opinnot 2017-2018
• pätevöityminen 2021

Client group

Tapaan kaiken ikäisiä ja eri parisuhteen vaiheissa olevia pareja. Lisäksi minulla on vahva osaaminen vanhemmuuteen liittyvien kysymysten hoidossa. Sijaisvanhemmuuden herättämät kysymykset sen vaiheet, sekä tukeminen ovat erityisen tärkeitä asioita, joiden kanssa työskentely on tärkeää ja mielekästä.

Additional information

Vastaanotto torstaisin klo 8 - 16.
Peru varaamasi aika viimeistään kaksi (2) päivää ennen varattua aikaa, muuten veloitan käynnistäsi normaalimaksun. Mikäli sairastut äkillisesti, terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksella en veloita käyntimaksua.

First session price

170.00

Regular session price

170.00

Pricing details

Pariterapia, 90 min, 170,00 €
Vanhemmuuden tukikäynnit, 90 min, 170,00 €
Työnohjaus, 90 min, 180 €

* kuntoutuksena maksettava Kelan enimmäiskorvaus paripsykoterapiasta on 95.87€
* Psykoterapia alv 0 %
* Terveydenhuollon case-työnohjaus on arvonlisäverotonta,
muuten työnohjauksen alv 24%, joka lisätään työnohjauksen hintaan