Home Page / Find Your Therapist / Ulla Ingman-Ronkainen

Ulla Ingman-Ronkainen

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Psychodynamic
Helsinki, Munkkiniemi
English Finnish Other
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
My education is a psychiatric nurse, a familytherapist and a psychotherapist. I have worked as a private psychotherapist with families and individuals, since 2003.
I have also worked in psychiatric departments, in speciall daycare, in child welfare-services and in family counceling unit, during last 30 years.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Supporting attachment

About me as a therapist

Terapeuttina haluan kohdata asiakkaan tasavertaisena yhteistyökumppanina. Pyrin aktiivisesti kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan tarinaa. Terapeutin ja asiakkaan välisen luottamuksen syntyminen on ensiarvoisen tärkeää. Pyrin löytämään jokaisen asiakkaan kanssa riittävän yhteisen rytmin ja tutunomaisen tavan keskustella. Terapia on luova prosessi ja parhaimmillan ilmapiiri on luonteva, hyväksyvä ja toivoa ylläpitävä. Terapeuttina haluan tukea asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja huomioida riittävästi niin hänen ongelmiaan kuin voimavarojaan. Asiakkaalle tärkeät ihmiset sekä hänen historiansa, nykyisyytensä ja tulevaisuutensa voivat olla vahvasti läsnä terapiaprosessissa.
Mielestäni olen ammatillinen, empaattinen ja osallistuva terapeutti, joka integroi terapiatyössä joustavasti erilaisia viitekehyksiä ja tietotaitoa.
Koulutusten ja pitkän työkokemuksen lisäksi minua on kasvattanut ihmisenä myös vuosikymmenten omakohtainen kokemus avioliitosta ja vanhemmuudesta.

About my therapy sessions

Psykoterapia voi olla joko lyhyt- tai pitkäkestoista. Terapiassa on arviointi-, työskentely- ja lopetusjakso. Yksilöterapian kesto on 45-60min min. 1-2 x viikossa, pari- ja perheterapia 60-90 min. 1-2 x kuukaudessa.
Keskustelut ovat luottamuksellisia ja asiakaslähtöisiä. Keskustelun tukena voidaan tarvittaessa, halutessa käyttää erilaisia terapeuttisia menetelmiä ja tehtäviä, kuten mm. elämänkaari työskentely, sukupuun piirtäminen, verkostokartta, kuvat, kirjoittaminen sekä tunne-elämään, itsetuntoon, itsetuntemukseen, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyviä harjoituksia.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Bipolar disorder Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Child welfare Pain related difficulties
My professional background and knowledge

Minulla on neljä terveydenhuollon tutkintoa; lastenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, perhepsykoterapeutti ja yksilöpsykoterapeutti.
Työkokemusta minulla on kertynyt yli kolmenkymmenen vuoden ajalla mm. lasten ja nuorten psykiatriasta, lasten erityispäivähoidosta , lastensuojelusta ja perheneuvolasta. Lisäksi olen työskennellyt osa-aikaisesti terveyskeskus-psykologin sijaisena sekä psoriaatikkojen ja atoopikkojen kuntoutuksessa ulkomailla.
Yksityisenä ammatinharjoittajan olen toiminut vuodesta 2003 alkaen tarjoten yksilö-, pari-, ja perheterapiaa sekä vanhempainohjausta ja työnohjausta.

Täydennyskoulutusta olen hankkinut mm. psykosomaattiikkaan, päihdetyöhön, perheväkivaltaan, perheterapiaan ja perhetyöhön, traumojen hoitoon, ratkaisukeskeiseen ja kertaterapiaan sekä vanhemmuuden tukemiseen liittyen.

Terapiatyön ohessa kirjoitan alaan liittyviä artikkeleja, luennoin ja kierrän esiintyvänä muusikkona, laulajana.

Client group

Teen yksilö-, pari - ja perheterapiaa joko kerta-, lyhyt- tai pitkäkestoisempana, Kela- terapiana. Psykoterapia voi toteutua etä- ja lähiterapiana tai hybridimallilla. Vastaanottotilat ovat Helsingin Munkkiniemessä ja Kirkkonummella, Veikkolassa. Vapaita aikoja, paikkoja voi tiedustella.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Yksilöpsykoterapia 45 min 95e
Pari- perheterapiaterapia 60 min 130e
Pari- perheterapia 90 min 150e

Kertaterapia / single session therapy
45 min/ 95 e, 60min / 110e