Home Page / Find Your Therapist / Tuuli Peltoketo
Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Jyväskylä, keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen koulutukseltani psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti. Työkokemukseni on pääosin psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Psykoterapiassa pidän tärkeänä tutkivaa yhteistyötä. Tervetuloa keskustelemaan tilanteestasi ja miettimään yhdessä millaisesta terapeuttisesta tuesta hyötyisit.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Terapeuttina olen paneutua, aktiivinen ja osallistuva. Paras hoidollinen tulos syntyy hyvässä yhteistyösuhteessa. Työskentelyssä yhdistän joustavasti eri terapiaviitekehysten ajatuksia ja menetelmiä. Pidän tärkeänä, että yhteisessä työskentelyssä päästään tämänhetkisten ongelmien käsittelemisen lisäksi niiden taustalla olevien rakenteiden ymmärtämiseen.

About my therapy sessions

Kognitiivisessa psykoterapiassa, kuten kaikessa terapeuttisessa työskentelyssä, luottamuksellinen yhteistyö on kaiken pohja. Tapaamisissa keskustellaan Sinulle merkittävistä asioista ja ongelmista, pyritään löytämään niihin uutta ymmärrystä ja mietitään vaihtoehtoja. Terapeuttina tarjoan Sinulle oman näkemykseni ja osaamiseni avuksi. Käytännössä tapaamiset ovat pääosin keskustelua, tarvittaessa voidaan hyödyntää erilaisia harjoituksia.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani psykologi ja valmistuin kognitiiviseksi psykoterapeutiksi 12/23. DKT:sta (dialektinen käyttäytymisterapia) olen suorittanut nuorille suunnatun DKT-N -koulutuksen. Työkokemukseni on pääosin psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Minulla on kokemusta monenlaisten eritasoisten psyykkisten vaikeuksien hoidosta.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Työskentelen Mehiläisessä, joten hintaan lisätään toimistomaksu 8.90€ ja kantamaksu 2.9€.