Home Page / Find Your Therapist / Tuuli Nikkarinen

Tuuli Nikkarinen

Educating psychotherapist, Psychiatrist, Solution-oriented
Lapua, Kulttuurikeskus Vanha Paukku
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Olen nuorisopsykiatri, psykoterapeutti ja perheterapeutti. Työskentelen lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden parissa. Olen aidosti kiinnostunut olemaan avuksi erilaisissa elämäntilanteissa ja löytämään yhdessä asiakkaani kanssa uusia näkökulmia menneisyyteen, tähän hetkeen ja tulevaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabiliitation (children) Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Työtäni - ja ajatteluani - ohjaa vahvasti narratiivinen eri tarinallinen näkökulma elämään. Vaikka emme voi muuttaa aikaisempia tapahtumia, tulkintamme ja suhteemme niihin voivat muuttua niin, että tässä ja nyt on helpompi elää oman tarinamme kanssa. Tavoitteeni on luoda turvallinen, rauhallinen ja asiakasta kunnioittava työskentelyilmapiiri, jossa elämäntarinaa, ihmissuhteita, ajatuksia ja tunteita voidaan yhdessä tutkia. Minulle on tärkeää dialoginen, avoimesti asiakkaasta kiinnostunut tapa tehdä työtä. Työskentelyssä korostuu voimavarasuuntautunut työskentelyote. Koen tärkeänä että terapiassa huomioidaan asiakkaan perhe ja sosiaalinen verkosto. Leikillisyys, mielikuvituksen käyttö ja erilaiset kuvalliset menetelmät korostuvat etenkin lasten kanssa työskentelyssä.

About my therapy sessions

Terapiatapaamisissa on keskeistä, että asiakas tulee kuulluksi ja käsitellyt teemat ovat hänelle siinä hetkessä merkityksellisiä. Olen opiskellut kuvallisten menetelmien käyttöä osana terapiatyötä ja käytän niitä mielelläni osana terapiaprosessia. Terapiassa on mahdollista tehdä myös erilaisia harjoitteita ja mielikuvatyöskentelyä. Tapaan mielelläni asiakkaan perhettä ja verkostoa osana työskentelyä. Tarjoan myös vanhempien ohjauskäyntejä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Child welfare People with intellectual disabilities
My professional background and knowledge

Psykoterapeuttina olen työskennellyt yksityisesti eri-ikäisten asiakkaiden kanssa. Olen toiminut pitkään erikoislääkärinä lasten- ja nuorisopsykiatrialla, ja työhöni on sisältynyt oman kiinnostukseni pohjalta paljon psykoterapia- ja perheterapiatyötä. Erityishuollossa ja erikoissairaanhoidon neuropsykiatrian yksiköissä olen vuosien ajan perehtynyt neuropsykiatristen häiriöiden hoitoon ja koulutan paljon näihin teemoihin liittyvistä aiheista (autismikirjo, ADHD, kehitysvammaisuus, oppimisvaikeudet). Osana lasten- ja nuorisopsykiatrialla työskentelyä olen saanut monipuolista kokemusta ja oppia lastensuojelun asiakkaiden ja asiakasperheiden kanssa työskentelystä. Ajankohtaisesti työskentelen yksityisvastaanoton lisäksi osa-aikaisesti aikuispsykiatrian poliklinikalla.

Client group

Työskentelen eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden kanssa. Olen erityisesti kiinnostunut työskentelystä, jossa huomioidaan perheen ja muiden tärkeiden ihmissuhteiden sekä kasvuympäristön vaikutus ihmisen kehitykseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Additional information

Toimintaani ja taustaani voi tutustua tarkemmin www.tuulintupa.fi

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Kela yksilöpsykoterapia 95€/45min
Yksittäinen käynti/lyhytterapia lähi-/etäkontakti 110€/45min