Home Page / Find Your Therapist / Irmeli Tuhkanen

Irmeli Tuhkanen

Psychotherapist, Nurse, Solution-oriented
Nurmijärvi, Klaukkala
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Minulle on tärkeää aito ja kunnioittava kohtaaminen. Asiakkaan tavoitteiden saavuttamista edistetään vaikuttamalla ajatusmalleihin, mielikuviin, tunne-elämään, minäkäsitykseen ja toimintapoihin. Hyödynnän asiakkaan omia voimavaroja ja haastan aktiivisesti vaihtoehtoisten näkökulmien tutkimiseen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen asiakasta arvostava, empaattinen ja positiivinen terapeutti. Osallistun aktiivisesti vuorovaikutukseen. Työskentelyäni ohjaa yksilöllisyys. Terapiaprosessissa pyrin löytämään erilaisten kysymysten avulla asiakkaalle sopivan polun tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyödynnän asiakkaan omia voimavaroja sekä keinoja toipumisen osana. Vastaanotolleni voi tulla minkä tahansa asian kanssa, kun tuntee tarvitsevansa apua.

About my therapy sessions

Merkittävimpänä terapiaprosessissa pidän turvallisen vuorovaikutussuhteen luomista. Ratkaisukeskeisten menetelmien avulla terapiaprosessin alussa määritellään asiakkaan konkreettiset tavoitteet, joita kohti prosessin aikana kuljetaan. Asiakaslähtöisesti käytän myös erilaisia kirjallisia ja toiminnallisia tehtäviä, jotka tukevat asiakkaan tavoitteiden saavuttamista. Terapiamenetelmät valitaan yksilöllisesti asiakkaan toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti jokaisen omaa ainutlaatuisuutta arvostaen.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen pohjakoulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja. Olen valmistuttuani työskennellyt päihdehoitotyössä ensimmäiset 10 vuotta, jossa toimin myös esimiestehtävissä. Päihdetyön jälkeen siirryin erikoissairaanhoidon psykiatriatrian poliklinikalle ja myöhemmin perusterveydenhuollon psykiatrisen sairaanhoitajan tehtäviin. Psykiatrisena sairaanhoitajana olen hoitanut viimeiset 10 vuotta erilaisista psykiatrisista ongelmista kärsiviä 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita: pääsääntöisesti masennuksesta ja ahdistuneisuushäiriöistä (mm. paniikkihäiriö, pakko-oireet, pelot) sekä erilaisista kriiseistä kärsiviä asiakkaita.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Kiinnostuksenani ovat erityisesti paniikki- ja ahdistusoireista sekä pakko-oireista ja erilaisista peloista kärsivät asiakkaat. Työskentelen mieluusti myös masennuksesta, työuupumuksesta, uunettomuudesta ja erilaisista kriiseistä kärsivien asiakkaiden kanssa.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

85€/45min.