Home Page / Find Your Therapist / Tua Seppälä

Tua Seppälä

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Jyväskylä, Vesanka
Finnish
Customer Groups
Children under 13y Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Psykoterapiapalvelut kaiken ikäisille. Maalaismiljöössä (13 km Jkln keskustasta) sijaitseva vastaanottoni tarjoaa erilaisen terapiaympäristön, joka tavanomaisesta poikkeavana psykoterapian työskentelyalustana haastaa luontevalla tavalla itsetutkiskeluun ja oman toiminnan rehelliseen arviointiin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Koen itseni etuoikeutetuksi, kun saan kulkea erilaisten ihmisten rinnalla pienen matkan heidän elämänpoluillaan. Olen kanssakulkija, ihmettelijä, ohjaaja ja oppija. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija, minulla on asiantuntemusta psykologisista ilmiöistä ja prosessityöskentelystä - näin me yhdessä muodostamme tiimin, joka kulkee kohti määränpäätä.

Kohtaan ihmisen ihmisenä, jolla tässä elämäntilanteessa ilmenevistä haasteista huolimatta on mahdollisuus oppia uutta, oivaltaa, toteuttaa itseään ja sitä kautta valita erilaisia polkuja kuljettavakseen. Minun tehtäväni on haastaa asiakasta keskustelujen ja erilaisten kokemuksellisten harjoitusten kautta aktiiviseen oman elämän toimijuuteen, tarjota uusia työkaluja ja ohjata asiakasta läpi erilaisten kokemusten siten, että asiakas itse antaa omalle kokemukselleen sanat ja merkityksen.

Haluan työssäni pysähtyä tähän hetkeen, kelata tarvittaessa mennyttä kuvanauhaa taaksepäin ja katsoa sen läpi ymmärtääkseni, mutta elämä on tässä ja nyt.

About my therapy sessions

Terapian alussa käytämme aikaa tilanteesi tutkimiseen, jotta saamme yhteisen käsityksen, minkä pohjalta suunnitella tavoitteita ja yhteistyötämme. Tässä vaiheessa haluan esitellä sinulle myös joitain yleisiä lainalaisuuksia ihmisen toiminnasta, ajattelutavoista ja tunteista. Ne usein auttavat oman itsen ymmärtämisessä, tilanteen hahmottamisessa ja mikä tärkeintä - olemaan ystävällinen itseä kohtaan.

Terapiatapaamisissa tutkitaan yhdessä tavoitteiden mukaisesti sinun elämääsi, merkittäviä elämäntapahtumia ja kokemusmaailmaasi, opetellaan tunnistamaan ajatuksia, tuntemaan ja sietämään tunteita, tutkitaan vaihtoehtoisia ajattelutapoja sekä kokeillaan uusia toimintatapoja, jotka tukevat hyvinvointiasi.

Käytän tarpeen mukaan erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja, mm. tunnetyöskentelyä kokemuksellisine harjoituksineen, kehollista työskentelyä, mielikuvaharjoitteita, kotitehtäviä ja tietoisuustaitoharjoitteita. Tärrkeää on myös huomioida voimavarat ja toimivat elämänalueet..

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen valmistunut psykologiksi vuonna 2010 ja psykoterapeutiksi vuonna 2017. Aikaisemmalta koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Itsenäisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2010 alkaen toiminimellä Laukin Aika. Olen aikaisemmin työskennellyt lasten ja nuorten kanssa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, mm. lastensuojelussa. Olen erikoistunut tunnekeskeiseen työskentelyyn, olen kouluttautunut EASEL-Traineriksi (3 -vuotinen koulutus), joka mahdollistaa myös eläinavusteisen työskentelyn. Olen myös opiskellut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajaksi vuonna 2004. Olen opiskellut myös sensomotorista psykoterapiaa ja sitä kautta syventänyt osaamistani trauma- ja kiintymyssuhdetyöskentelystä sekä kokonaisvaltaisesta kehollisesta työskentelystä. STOryn hyväksymäksi työnohjaajaksi valmistuin vuonna 2014. Työnohjauksia olen tehnyt erityisesti vaativaa ihmissuhdetyötä tekevien ammattilaisten keskuudessa sekä yrittäjille.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details