Home Page / Find Your Therapist / Torsti Niemi

Torsti Niemi

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Turku, keskusta
English Swedish Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
I individuell terapi diskuterar vi psyket och dess utvecklingsmekanismer, i syfte att bli mer medvetna om dem för att vara en aktivare aktör i sitt eget liv. I parterapi tittar vi på den negativa cirkeln av relationen och dess mekanismer och demonterar den. Olika diskussionsmetoder används för detta.
Jag använder också fototerapimetoder.

In individual therapy, we discuss the mental landscape and its development mechanisms, with the aim of becoming more aware of them, with the aim and increasing the opportunities to be an active actor in one's own life. In couples therapy, we look at the negative cycle of relationship interaction and its mechanisms and dismantle it. Different discussion methods are used for this.
I also use phototherapy.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen tilaa antava ja kuunteleva terapeutti mutta autan aina tarpeen tullen puhumaan ja syventämään aiheita. Pariterapiassa viitekehykseni on tunnekeskeinen terapia.
Jag är en terapeut som lyssnar och ger utrymme men vid behov hjälper jag att prata och fördjupa ämnen. I parterapi är min referensram emotionellt fokuserad terapi.
I am a therapist who listens and gives space but when needed, I help my clients to talk and deepen subjects. I couples therapy my frame of reference is emotionally focused therapy.

About my therapy sessions

Yksilöterapiassa tutkimme keskustellen mielenmaisemaa ja sen kehitysmekanismeja, tarkoituksena tulla näistä tietoisemmaksi ja lisätä mahdollisuuksia olla oman elämänsä toimijana. Pariterapiassa tarkastelemme parisuhteen vuorovaikutuksen kielteistä kehää ja sen mekanismeja ja puramme sitä. Tähän on eri keskustelumenetelmiä käytössä.
Käytän myös valokuvaterapian menetelmiä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Processing my past Personality disorders Personal growth and development
First session price

30.00

Regular session price

95.00

Pricing details