Home Page / Find Your Therapist / Tommi Vilppunen

Tommi Vilppunen

Psychotherapist, Nurse, Couple therapy
Etävastaanotolla koko Suomi,
Helsinki, Pasila
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Tervetuloa perhe-ja pariterapiaan Aatos klinikalle Pasilaan. Olen valmistunut perhe-ja paripsykoterapeutiksi 11/2021. Vastaanotolleni voit tulla yksin, parin kanssa tai perheenä. Perhe- ja pariterapiaan voi hakeutua parisuhteen tai perheen kehityksen eri vaiheissa. Myös etävastaanotto.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Hyvä yhteistyösuhde asiakkaan kanssa mahdollistaa parhaimman lopputuloksen terapiatyöskentelylle. Terapeuttina minulle on tärkeää, että asiakkaani tulevat kuulluksi. Pyrin luomaan, yhdessä asiakkaan kanssa, lisää ymmärrystä asiakkaan tilanteeseen ja löytämään vaihtoehtoisia tai rakentavampia tapoja suhtautua ongelmiin ja tuomaan asioihin erilaisia näkökulmia.

Olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja ja olen työskennellyt vuodesta 2002 , lasten ja perheiden parissa HUS lastenpsykiatriassa. Olen koulutukseltani myös neuropsykiatrinen valmentaja. Vastaanotollani on mahdollista sopia neuropsykiatrisesta valmennusjaksosta asiakaan tavoitteiden mukaan.

Parien kanssa työskennellessä vastaanottokäynneilläni on käytössä elementtejä tunnekeskeisestä paripsykoterapiasta ( EFT ). Kiinnostukseni tunnekeskeiseen paripsykoterapiaan on kasvanut ja olen aloittamassa tunnekeskeisen paripsykoterapian syventävät opinnot syksyllä 2022.

About my therapy sessions

Terapiakäynneillä on mahdollisuus pysähtymiselle ja keskustelulle. Terapiakäynneillä voidaan yhdessä tarkastella mitä ihmisten välillä tapahtuu, vuorovaikutuksessa toisen kanssa ja omissa ajatuksissa. Terapiaistuntojen kesto on 45-90 min. Ensimmäiset käynnit ovat ns. tutustumiskäyntejä, joilla tutustutaan puolin ja toisin ja yhdessä suunnitellaan terapiakäyntien sisältöä ja tavoitteita. Tutustumiskäynti ei sido asiakasta pidempään työskentelyyn, vaan tutustumiskäynnin jälkeen, asiakkaan kanssa yhdessä päätetään jatkotyöskentelystä ja sovitaan tavoite terapialle. Jatkosuunnitelmaa tehtäessä sovitaan myös terapiaistuntojen kesto ja määrä. Pari- ja perheterapiaan voi hakeutua parisuhteen tai perheen kehityksen eri vaiheissa. Vastaanottokäynti voidaan toteuttaa myös etävastaanottona.

Issues often worked with
Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Anger management Processing my past Challenging life situation Personal growth and development
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients
First session price

160.00

Regular session price

160.00

Pricing details

Käynnin hinta määräytyy käynnin sisällön, pituuden ja kokoonpanon mukaan.