Home Page / Find Your Therapist / Timo Poikolainen

Timo Poikolainen

Psychotherapist, Master of Theology, Integrative
Lahti, Lahti
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Teen työtäni aktiivisella, dialogisella ja lyhytpsykoterapeuttisella otteella asiakasta ja hänen tilannettaan kuunnellen ja kunnioittaen. Toimipisteeni sijaitsee Lahdessa, mutta myös etävastaanotto on mahdollinen. Kysy vapaita aikoja, koska kaikki vapaat ajat eivät ole netissä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Terapiassa kanssani asiakkaan oma toimijuus ja itsearvostus vahvistuvat. Menneisyydessä viivytään vain sen verran kuin se on nykyisyyden ymmärtämisen kannalta tarpeellista. Terapeuttina pyrin luomaan tilan, jossa hankalienkin asioiden kohtaaminen mahdollistuu turvallisesti. Terapian lisäksi annan mielelläni myös työnohjausta työnhyvinvoinnin edistämiseksi.

About my therapy sessions

Terapia käynnistyy tilanteen ja tarpeen kartoittamisella ja jatkuu sen jälkeen asiakkaan asettaman muutostavoitteen suuntaisesti. Usein teemme väliarvioinnin jo viidennen käynnin yhteydessä, jolloin arvioimme yhteistyömme toimivuutta sekä etenemistämme kohti tavoitetta. Terapia perustuu hyvään ja toimivaan yhteistyöhön, jossa yhdessä etsimme vaihtoehtoisia tapoja toimia ja ajatella.

Issues often worked with
Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Depression/Anxiety Changing lifestyle Anxiety towards social situations Difficulty sleeping Treatment of physical illness To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Self-destructive thoughts Sexual abuse Subtance abuse/addiction
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä ja monipuolinen työkokemus. Ulkosuomalaisten erityiskysymykset ovat minulle tuttuja asuttuani perheeni kanssa Aasiassa.

Client group

Asiakkaakseni pääset helpoiten omakustanteisesti ilman lähetettä tai esim. vakuutusyhtiön maksusitoumuksella, jolloin avun saamisen oikea-aikaisuus toteutuu parhaiten. Usein asiakkailleni 10 kerran käyntimäärä on ollut riittävä, mutta joidenkin kohdalla asiakaslähtöisyys tarkoittaa pitkäkestoisempaa työskentelyä. Kelan tukemaan perheterapiaan en voi valitettavasti ottaa tällä hetkellä asiakkaita.

First session price

50.00

Regular session price

95.00

Pricing details