Home Page / Find Your Therapist / Tiina Korpela
In education Other, Cognitive
Etäyhteydellä koko Suomi,
Hyvinkää,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Työskentelen integratiivisella otteella yhdistäen kognitiivisen, ratkaisukeskeisen ja psykofyysisen psykoterapian työskentelytapoja. Minulta löytyy myös liikunta- ja urheilupsykologista osaamista. Kohtaan asiakkaitani lempeästi haastaen, herkästi innostuen ja kannustaen. Valmistun 05/2024.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Solution-oriented
Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT) Neuropsychiatric coach Mindfulness Crisis and traumas

About me as a therapist

Minulle on äärimmäisen tärkeää välittää asiakkailleni kokemus kunnioittavasta, hyväksyvästä, turvallisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, koska niiden varaan terapiasuhteemme rakentuu. Ajattelen, että huumori voi myös olla tärkeä osa psykoterapeuttista työskentelyä. Kohtaan asiakkaitani lempeästi haastaen, herkästi innostuen ja kannustaen. Olen avoin, rehellinen, joustava ja aktiivinen. Teen psykoterapiatyötä omalla persoonallani pohjaten työskentelyni aiempaan työkokemukseen ja tutkittuun tietoon psykologian ja psykoterapian alalta.

Psykoterapiaa säätelevät useat eri lait ja eettiset ohjeistukset, joihin nojaan työskentelyssäni vahvasti. Työotteeni on optimistinen ja tutkiva. Ihmiskäsitykseni rakentuu ajatukselle siitä, että vaikeista olosuhteista huolimatta toivoa voi aina vahvistaa ja luoda mahdollisuuksia muutokselle kohti omia tavoitteita ja hyvää, merkityksellistä elämää.

About my therapy sessions

Työskentelen integratiivisella otteella yhdistäen kognitiivisen, ratkaisukeskeisen ja psykofyysisen psykoterapian työskentelytapoja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Käytän työskentelyn tukena tarvittaessa myös mielikuva-, altistus-, kehotietoisuus- ja hengitysharjoituksia.

Terapiatyöskentelyn alussa kartoitamme ja jäsennämme tilannettasi yhdessä. Tämän jälkeen hahmottelemme yhdessä työskentelylle sellaisia tavoitteita, jotka tuntuvat sinusta tärkeiltä ja merkityksellisiltä. Pidempi terapiatyöskentely on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista, mutta yksittäiset tapaamiset eivät noudata mitään tiettyä struktuuria, vaan kohtaamistilanteessa ollaan aina sillä hetkellä tärkeiltä tuntuvien asioiden, ilmiöiden, ajatusten ja tunteiden äärellä. Välillä palataan elämänhistorian äärelle tai käsitellään isoja ihmisyyteen liittyviä ilmiöitä, kun taas toisinaan tartutaan konkreettisiin arjessa esiintyviin haasteisiin terapiatyökalujen ja-menetelmien avulla.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness Processing my past Sexual abuse Psychotic disorders Gender or Sexual-Identity Questions Sexual problems
My professional background and knowledge

Olen psykoterapeuttikoulutettava ja yrittäjä. Työkokemusta olen kerryttänyt vuosien saatossa liikunta-, hyvinvointi-, sosiaali- ja mielenterveysalalta.

Minulla on erityisosaamista ahdistus- ja masennusoireilun, pakko-oireiden (OCD), paniikkihäiriön, ylikontrollin ja liiallisen suorittamisen, uupumuksen, addiktioiden, syömishäiriöiden ja ihmissuhdeongelmien hoidossa, kriisi- ja traumatyöskentelyssä, elämänmuutoksiin, uneen, palautumiseen ja stressinhallintaan liittyvissä haasteissa, sekä psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Liikunta-alalla työskentelyn ja oman urheilutaustani vuoksi yksi erityiskohderyhmistäni psykoterapeuttisessa työskentelyssä ovat (kilpa)urheilijat.

Client group

Aikuiset, nuoret, urheilijat

Additional information

Olen pitänyt yksityistä terapiavastaanottoa psykoterapiaopintojen alusta (2020) saakka, ja sitä ennen kerryttänyt työkokemusta mielenterveyspalveluista vajaan kymmenen vuoden ajan. Psykoterapiaopintojen ohessa syvennän osaamistani liikuntapsykologian perus- ja aineopinnoilla (2022-2024). Psykoterapeutiksi valmistun 05/2024.

Vapaat terapiapaikat:
Voit olla yhteydessä minuun joko Minduun yhteydenottolomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse joko tiina.s.korpela@mehilainen.fi tai tiina@hyvinvointitekoja.fi
>> Etenkin etänä toteutuviin työskentelyprosesseihin on hyvin tilaa. Etävastaanottoaikoja pystyn useimmiten tarjoamaan myös verkkoajanvarauskalenterin ulkopuolelta.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Psykoterapia (psykoterapeuttikoulutettavan antama) 70€

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Tulevaisuussuuntautuneessa pidemmässä terapiassa työskennellään kohti asiakkaan muutostoivetta tunne- ja arvotyöskentelyn, uudelleenmäärittelyn, sekä uusien näkökulmien ja merkityksien etsimisen avulla. Menneisyyttäkin on tärkeä käsitellä suhteessa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Keskeisiä kohteita työskentelyssä ovat myös asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet.

Tuki- ja kriisikäynti 85€

Mikäli et koe tarvetta varsinaiseen psykoterapiaan, voit varata yhden tai muutamia tukikäyntejä saadaksesi apua akuuttiin ongelmaasi, kriisiisi tai elämäntilanteeseesi.