Home Page / Find Your Therapist / Tiina Korpela

Tiina Korpela

In education Other, Cognitive
Hyvinkää,
Finnish
Customer Groups
Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni. Olen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttikoulutettava (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen). Voit varata ajan koulutuspsykoterapiaan, lyhytterapiaan (5-25 käyntiä) tai yksittäiselle neuvonta- ja kriisikäynnille missä tahansa mieltäsi kuormittavassa asiassa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Solution-oriented
Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT) Neuropsychiatric coach Music therapy Mindfulness

About me as a therapist

Olen terapeuttina lämmin, avoin, joustava ja aktiivinen. Hallittu huumorin käyttö on myös olennainen osa työskentelyäni. Asiakastyössä haluan korostaa jokaisen ihmisen omaa toimijuutta ja aktiivista roolia vaikuttaa omaan sisäiseen maailmaan ja oman elämän tapahtumiin. Minulle psykoterapia on toki ensisijaisesti psyykkisiä oireita helpottava hoitomuoto, mutta ehdottomasti myös ihmisen psyykkistä toimintakykyä, sopeutumiskykyä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä kokonaisvaltainen prosessi.

Minua kiehtoo ihmisen mielen koko potentiaalin hyödyntäminen omat voimavarat ja vahvuudet tunnistamalla ja niitä hyödyntämällä. Minulle tärkeää terapeuttina on välittää asiakkaalleni kokemus avoimesta, kunnioittavasta, hyväksyvästä ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, koska niiden varaan terapeuttinen yhteistyösuhdekin rakennetaan. Työotteeni on optimistinen ja ihmiskäsitykseni rakentuu ajatukselle siitä, että vaikeista olosuhteista huolimatta muutos on aina mahdollinen.

About my therapy sessions

Yhdistän kognitiivisen, sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian työskentelytapoja asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Keskustelun lisäksi sovellan työskentelyssäni myös toiminnallisia menetelmiä, kuten kehotietoisuus-, rentoutus- ja hengitysharjoituksia, sekä toisinaan myös kotitehtäviä, jotta positiivinen muutos saataisiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti käyntiin.

Terapiatyöskentelyn alussa kartoitamme ja jäsennämme tilannettasi yhdessä. Tämän jälkeen tarkoituksena on hahmotella yhdessä työskentelylle sellaisia tavoitteita, jotka tuntuvat sinusta tärkeiltä ja merkityksellisiltä. Minulle terapeuttina yksi tärkeä työskentelyn tavoite on auttaa asiakastani löytämään omia kadotettuja voimavarojaan ja havaitsemaan mahdollisia elämää haittaavia uskomuskehiä ja ajatusvinoumia. Muutokset tapahtuvat terapiassa turvallisessa yhteistyösuhteessa.

Issues often worked with
Processing my past Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä työkokemus lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä mm. opiskeluhuoltopalveluissa. Taustani asiakastyössä on monipuolinen: olen työskennellyt sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden käyttäjien, että myös erikoissairaanhoidon asiakkaiden kanssa.

Erityisosaamista minulla on ahdistus- ja mielialaoireilun, pakko-oireiden, paniikkihäiriön, ylikontrollin, perfektionismin ja ihmissuhdeongelmien hoidossa, kriisi- ja traumatyöskentelyssä, elämänmuutoksissa, stressinhallinnassa, sekä psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Pitkä työkokemus liikunta-alalta mahdollistaa hyvinvoinnin tarkastelun kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, keho ja mieli ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Urheilijoiden psyykkinen valmennus on yksi suurista mielenkiinnon kohteistani.

Additional information

Otan asiakkaita vastaan Komppi Mehiläinen Oy:n Hyvinkään toimipisteessä.

Voit varata ajan psykoterapeuttikoulutettavan antamaan keskusteluhoitoon (lyhyt tai pitkä psykoterapia), lyhytterapiaan (5-25 käyntiä) tai yksittäiselle tuki- ja kriisikäynnille. Pidemmän terapiatyöskentelyn käyntitiheys ja käyntimäärät sovitaan yhdessä asiakkaan kokeman tarpeen mukaan. Kaikki palveluni voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

Yhteydenotto Minduun kautta. Tulevaisuudessa valmistuttuani tarjoan Kela-tuettua psykoterapiaa, mutta en vielä, koska opinnot ovat kesken.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Lisätietoja alla olevien linkkien takaa:
https://komppi.net/terapeutit/tiina-korpela/
https://www.mehilainen.fi/laakarit/tiina-korpela