Home Page / Find Your Therapist / Tiina Kammonen

Tiina Kammonen

Psychotherapist, Master of Social Sciences, Other
Etäyhteydellä koko Suomi,
Kuopio, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Families Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
Ammatillinen työotteeni on asiakasta kuunteleva ja tilaa antava sekä toisaalta aktiivisesti osallistuva, tärkeää on vuorovaikutus ja sen toimiminen (Kela-oikeus perheterapiaan ja vanhempain ohjaukseen). Asiakkaaksi voi hakeutua hyvin erilaisissa elämän pulmatilanteissa tai muutosvaiheissa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Other
Additional Training

Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Olen kuunteleva yhdessä pohtija, ja työotteeni on kohtaava, tunnekeskeinen, tutkiskeleva ja ratkaisuja etsivä sekä uusiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava. Terapeuttina teen työtä asiakaskeskeisesti. Kohtaamisessa on tärkeää molemminpuolinen vuorovaikutus ja sen toimiminen.

Työssäni pidän tärkeänä asiakkaan kokonaisvaltaista kohtaamista ja pyrin tunnistamaan kaikki tekijät, jotka vaikuttavat ihmisen arkeen ja elämään. Haluan, että asiakas saa olla oma itsensä ja löytää rauhassa omaan tahtiinsa erilaisia keinoja ratkaista oman elämän solmukohtia. Myötätunto ja sen kasvattaminen itseä kohtaan on terapiassa tärkeää.

Vastaanotolleni voivat tulla joko yksi, kaikki tai osa perheenjäsenistä. Käyttämäni terapiamenetelmät riippuvat asiakkaan tilanteesta. Kukin asiakas on oma maailmansa, jossa voi suunnistaa hyvin yksilöllisesti. Toisinaan voin antaa myös kotitehtäviä ja joskus vastaanotolla teemme myös toiminnallisia tehtäviä. Työotteeni on viitekehyksiä yhdistelevä keskustelu.

About my therapy sessions

Terapiaprosessin aluksi kartoitamme yhdessä asiakkaiden kanssa heidän elämäntilanteensa ja mietimme, mihin suuntaan he toivovat muutosta. Yksi käyttämäni menetelmä on elämänviivatehtävän tekeminen. Elämänviivaa taaksepäin katsomalla tulee havainnollistuneeksi elämän taitekohdat, solmut, mutta myös onnelliset ajat. Keskustelemme aluksi yhdessä terapian tavoitteen, keston ja työskentelytavan. Teen sekä yhden kerran tapaamisia että pidempiä terapioita. Teen yksilö-, pari ja perheterapiaa joustavasti.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Anxiety towards social situations Eating disorders Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Child welfare Pain related difficulties People with intellectual disabilities
My professional background and knowledge

Olen aikaisemin työskennellyt lastensuojelussa erilaisissa tehtävissä. Turvakotityössä olen kohdannut perhe- ja lähisuhdeväkivallan tekijöitä ja uhreja. Sairaalan lastenpsykiatrian osastolla olen tehnyt lasten vanhempien kanssa työtä. Olen kouluttautunut seksuaalineuvojaksi, joten seksuaalisuuteen liittyvät asiat eivät ole minulle vieraita. Olen käynyt sovittelukoulutuksen, josta on hyötyä terapiatapaamisessa. Työssäni olen kohdannut ihmisiä, joilla on erilaisia riippuvuuksia. Olen työhistoriani aikana tavannut hyvin monenlaisessa elämäntilanteessa ja -vaiheessa olevia ihmisiä, joten pystyn tekemään töitä erilaisten asiakkaiden kanssa.

Client group

Aikuiset, nuoret ja monimuotoiset perheet ovat tyypillisimpiä asiakkaitani.

Additional information

Tarjoan apua:
peliriippuvuus, sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet, univaikeuksiin, henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen, vaikeaan elämäntilanteeseen, rikoksen uhriksi joutumiseen, seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn, menneisyyden käsittelyyn, seksuaalisiin ongelmiin, vihanpurkauksien hallitsemiseen, fobiaan/kammoon, sosiaalisten tilanteiden pelkoon, syömiseen liittyviin vaikeuksiin, pahaan oloon, huonoon itsetuntoon, vanhemmuuden haasteisiin, työuupumukseen, päihdeongelmaan/riippuvuuteen, ihmissuhdeongelmiin

Erityiskohderyhmät:
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus, erilaisiin riippuvuuksiin liittyvät vaikeudet, perhe- ja lähisuhdevaikeudet, lastensuojelukysymykset

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Yksilöpsykoterapia 45 minuuttia
Pari- ja perheterapia 60 minuuttia

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.