Home Page / Find Your Therapist / Tiia Matilainen

Tiia Matilainen

Psychotherapist, Nurse, Cognitive
Helsinki, Hakaniemi
Etäyhteydellä koko Suomi,
Järvenpää, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Ajankohtaisesti tilaa vain lyhytterapiaan, vakuutusyhtiön tai työnantajan kustantamille psykoterapiolle. Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja kognitiivinen psykoterapeutti. Tarjoan aikuisille sekä nuoruusikäisille psykoterapiaa Helsingissä ja Järvenpäässä. Etävastaanotot ovat myös mahdollisia.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina melko aktiivinen, mutta myös tarvittaessa tilaa-antava. Pyrin tasa-arvoiseen, rehelliseen, tutkivaan vuorovaikutussuhteeseen. Luottamuksellisen ja avoimen ilmapiirin luominen on mielestäni tärkeää. Toivon, että voisit tulla vastaanotolleni juuri sellaisena kuin olet. Olen luonteeltani rauhallinen, mutta myös herkästi innostuva ja positiivinen. Osaan olla tarvittaessa jämpti, mutta pikemminkin olen joustava sekä tilanteen ja tarpeen mukaan etenevä. Olen myötätuntoinen ja asiakkaitani arvostava.

About my therapy sessions

Keskeinen työmenetelmä kognitiivisessa psykoterapiassa on tutkia asiakkaan kanssa hänelle haittaa tuottavia ajatuksia ja uskomuksia sekä niihin liittyviä hankalia tunteita. Terapiassa harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja. Pääasiallinen työtapa on keskustelu, mutta käytän myös erilaisia asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä harjoituksia kuten mielikuvatyöskentelyä ja mindfulness-menetelmiä. Työmenetelmät kuitenkin valitaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tilanteen mukaan ja yhteistyössä. Istunnot perustuvat yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn ja minulle onkin tärkeää, että etenet tavoitteissasi. Olen kiinnostunut siitä, että olemmeko menossa oikeaan suuntaan, joten tapaamisten arviointi on siis osa työskentelyä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Sairaanhoitajana olen työskennellyt mielenterveys- ja päihdetyössä v. 2000 alkaen. Psykiatrian erikoissairaanhoidosta minulla on 12 vuoden työkokemus poliklinikoilta sekä osastohoidosta. Minulla on kokemusta potilasryhmien ohjaamisesta ja olen toiminut myös työnohjaajana/ mentorina kolleegoille. Lisäksi olen ollut mukana kehittämässä ja toteuttamassa nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidossa tutkimus- ja kehittämishankkeita.. Omalla vastaanotollani psykoterapeuttina olen toiminut vuodesta 2019 lähtien.
Kognitiivinen työote on ollut työssäni vahvasti aina läsnä ja olenkin käynyt useissa koulutuksissa, joissa keskeisinä sisältöinä on ollut erilaisten kognitiivisten menetelmien käyttö. Täydennyskoulutuksena olen käynyt kognitiivisen lyhytpsykoterapian opinto-ohjelman (2012-2013)
Lisäksi olen kouluttautunut skeematerapian sekä tunnepainotteisen terapian (EFT)- koulutuksissa niin Suomessa kuin ulkomailla.

Client group

Tarjoan psykoterapiaa aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille. Erityisesti olen kiinnostunut ja perehtynyt elämäntilanteisiin liittyviin kriiseihin, ahdistus- ja masennusoireisiin sekä päihdehäiriöihin. Tarjoan apua myös perheenjäsenen tai läheisen sairastumiseen liittyvään kriisin läpikäymiseen tai vanhemmuuden tukemiseen. Mahdollisuus etävastaanottoihin.

First session price

105.00

Regular session price

105.00

Pricing details