Home Page / Find Your Therapist / Tiia Heiskanen

Tiia Heiskanen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Cognitive behavior therapy (CBT)
Etäyhteydellä koko Suomi,
Järvenpää, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Minulla on vuosien kokemus erilaisista psyykkisistä häiriöistä ja päihde- ym. riippuvuusongelmista kärsivien potilaiden hoidosta. Terapeuttina olen kannustava, kuunteleva, myötätuntoinen ja asiakasta kunnioittava.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Minulla on vuosien kokemus erilaisista psyykkisistä häiriöistä ja päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivien potilaiden hoidosta. Voit varata ajan lyhytterapiaan, pidempään psykoterapiaan tai yksittäisiin käynteihin esim. kriisin yllättäessä (kela/hus/palse/vakuutusyhtiöt/itsemaksavana).

Terapeuttina olen kannustava, kuunteleva, myötätuntoinen ja asiakasta kunnioittava. Käytän aktiivista työotetta, kuitenkin niin että asiakkaalla on tilaa omalle työskentelylle ja oivalluksille. Tavoitteena on, että asiakas oppii ymmärtämään omia toimintamallejaan ja sitä kautta saa mahdollisuuden niiden muuttamiselle. Tärkeä lähtökohta työskentelylle on yhteistyö ja luottamuksellisuus.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Psykoterapiaan voit hakeutua esim. masentuneisuuden, ahdistuneisuuden, paniikkihäiriön, pakko-oireiden, riippuvuusongelmien takia, elämän kriisien yllättäessä tai työelämän haasteiden vuoksi. Ennen terapiaa varataan aika tutustumis- ja arviointikäynnille. Psykoterapian alussa kartoitamme haasteita, joihin toivot helpotusta. Mietimme yhdessä tavoitteet hoidolle ja hoidon myötä etsimme keinoja niiden saavuttamiseksi.

Psykoterapiassa voimme pohtia tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen vaikutuksia toisiinsa ja ja näin löytää uusia keinoja selviytyä haasteita aiheuttavissa elämäntilanteissa. Etsimme asiakkaan arjesta haitallista käyttäytymistä ylläpitävää toimintaa. Terapiassa voidaan opetella uusia taitoja esim. liittyen tunteidensäätelyyn, vuorovaikutukseen ja vaikeissa tilanteissa selviytymisen tueksi (ahdistus, pakko-oireet jne.) Lisäksi menetelminä voidaan käyttää esim. itsehavainnointia, altistuksia, tietoisuustaitoharjoitteita ja kotitehtäviä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past Challenging life situation Personality disorders Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Minulla on vuosien kokemus erilaisista psyykkisistä häiriöistä ja päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivien potilaiden hoidosta. Olen aiemmissa koulutuksissani suuntautunut päihde- ja mielenterveystyöhön (sosionomi, päihdetyön ammattitukinto, lähihoitaja).

Client group

Työskentelen mielelläni aikuisten (18-vuotiaasta lähtien) ja ikäihmisten kanssa.
Teen myös etävastaanottoa.

Vapaita lyhytterapiapaikkoja Helsingin kaupungin sekä HUS:n palveluseteliasiakkaille aamu- ja päiväaikoina. Terapiaan voi tulla koko HUS:n alueelta, kauempaa tulijoille etänä onnistuu terapiat erinomaisesti.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.