Home Page / Find Your Therapist / Tero Viljamaa

Tero Viljamaa

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Family therapy
Lahti, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Hei! Olen pari-ja perheterapian psykoterapeutti. Parhaillaan opiskelen psykodynaamiseksi nuorisopsykoterapeutiksi Helsingin yliopistossa (2019-22). Vastaanottoni sijaitsee Lahden keskustassa. Kela-korvattavuus pari-ja perheterapiassa, yksilöpsykoterapian osalta 1/23-->
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen humaani, maanläheinen ja emotionaalisesti läsnä.

Kaikki ihmiset kaipaavat elämässään ymmärryksen, mielekkyyden ja arvon antamista omille subjektiivisille kokemuksilleen - ilman ulkopuolelta tulevaa painetta muuttaa omaa ajatteluaan tai toimintaansa. Tarvittavat muutosvoimat lähtevät liikkeelle ihmisestä itsestään käsin - kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen myötä. Yritän toimia niin, että tämänkaltainen terapeuttinen tila voisi toteutua.

About my therapy sessions

Psykoterapiassa voimme yhdessä tutkia ja yrittää ymmärtää asiakkaan esille tuomia ajatuksia, tunteita, ristiriitoja ja toiveita. Voimme löytää sanoja ja ilmauksia aiemmin vaietulle tai traumaattiselle mielestä poispainetulle. Terapiassa on tärkeää kertoa siitä, mitä mielessä juuri nyt on - näin pääsemme kiinni tärkeisiin tässä hetkessä ja terapiasuhteessa elävöityviin tuntemuksiin ja mielikuviin.

Pari- ja perheterapiassa tutkimme yhdessä perheen voimavaroja, parisuhdetta, perhesuhteita ja vuorovaikutusta. Erityisen tärkeänä pidän lasten äänen esiin nostamista. Käytän usein sukupuutyöskentelyä, jonka olen erityisesti parien ja perheiden kanssa havainnut antoisaksi työmenetelmäksi. Kasvuympäristömme ja siinä tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta rakennumme ihmisinä, sekä keholtamme, että mieleltämme.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt viimeiset 17 vuotta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyön tehtävissä. Olen toiminut mm. perhetyöntekijänä, lasten- ja nuorten yksilötyöntekijänä, yksilö- ja ja perhepsykoterapeuttina. Lisäksi olen kouluttautunut voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi 2011.

Additional information

Käynnit voidaan luonnollisesti toteuttaa myös etänä, joko puhelimitse tai videoyhteydellä.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Tutustumiskäynti 85€ / 45 min.

Yksilökäynti 85€ / 45 min.

Pari- tai Perhetapaaminen 110€ / 60 min. (Kuntoutuspsykoterapiana kelakorvaus 63,91€/käynti)

Pari- tai Perhetapaaminen 150€ / 90 min. (Kuntoutuspsykoterapiana kelakorvaus 95,87€/käynti)