Home Page / Find Your Therapist / Terhi Viskari
Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Group psychotherapy
Orivesi, Keskusta
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen psyk.sh, psykoterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti(Kela) ja työnohjaaja. Psykodynaaminen/integratiivinen viitekehys. Vuonna 2020 täydentyvät masennus- ja jännitysoireisille aikuisille psykodynaamiset pitkäkestoiset psykoterapiaryhmät (Kela). Kysy lisää! Tarkempia tietoja löydät myös www.omaote.fi
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Mindfulness

About me as a therapist

Psykoterapeuttina pyrin luomaan ymmärrystä asiakkaan ainutlaatuiseen persoonaan ja elämäntilanteeseen. Avoin keskustelu ja kohtaaminen, hyvän yhteisymmärryksen ja luottamuksellisen suhteen luominen ovat tärkeitä. Siten on mahdollista käsitellä turvallisessa ilmapiirissä myös vaikeita asioita. Tavoitteet hoidolle / kuntoutukselle sovitaan asiakkaan kanssa, jotta yhteinen suunta ohjaa työskentelyä. Asiakkaan elämän voimavaroja ja kipupisteitä käsitellään asiakkaan toimintakyky ja psyykkinen vointi huomioiden. Työskentelyotteeni on rauhallinen, asiakkaan tätä hetkeä tarkasteleva ja tutkiva, toimintakykyä ylläpitävä ja lisäävä, tulevaisuuteen suuntautuva. Menneisyyttä tutkitaan asiakkaan kanssa yhteistyössä. Työskentelyni tärkeimpiä arvoja ovat asiakkaan kunnioittaminen ja arvostaminen, usko jokaisen henkilön kehityksellisyyteen sekä vastuullinen ote elämään ja työskentelyyn.

Olen KELAn palveluntuottaja ryhmäpsykoterapiassa ja vanhempien ohjauskäyntien osalta.

About my therapy sessions

Ryhmässä asiakkaat tuovat käsittelyyn oman toimintansa ja puheensa kautta oman henkilöhistoriansa ja elämänsä haasteet. Tärkeintä on asiakkaan oma terapiaprosessi, jota ryhmäläiset ja ryhmä kokonaisuutena tehostavat ja tukevat. Ryhmäläisiä yhdistävät esim. samankaltaiset sairauden oireet. Keskustelu on luottamuksellista ja mahdollisimman avointa. Terapeuttina pyrin auttamaan asiakkaita lisäämään omaa itseymmärrystään sekä ymmärrystä muista. Yhdessä tutkitaan ongelmien ja oireiden taustalla olevia tapahtumia, tunteita ja ajatuksia sekä eletään asioita läpi. Tutkittavana on myös ryhmä, sen vuorovaikutus ja ihmissuhteet. Työskentelyn tavoitteena on vapautua psyykkisten oireiden taustalla olevista traumoista, turvattomuudesta, peloista ja energiaa vievästä ahdistuksesta. Asiakkaan itsetuntemuksen lisääntymisen myötä hänelle hahmottuu psyykkistä tasapainoa ja elämän mielekkyyttä ylläpitävät ja lisäävät asiat. Asiakkaan toimintakyky lisääntyy ja tulevaisuuteen suuntautuminen mahdollistuu.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Bipolar disorder Pain related difficulties Neuropsychiatric patients Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Psychotic disorders
My professional background and knowledge

MInulla on 25 vuoden kokemus aikuisten psykiatrisesta hoitotyöstä sairaalassa ja kuntouttavasta psykiatrisesta hoitotyöstä avohoidossa.
Olen työskennellyt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa osasto- ja poliklinikkatyössä.

Psykiatrisen hoito- ja kuntoutustyön esimiestyötä olen tehnyt 18 vuotta yksityisellä ja julkisella puolella.

12 vuoden ajan olen toiminut työnohjaajana tehden ohjauksia ihmissuhdetyötä tekevien yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen kanssa. Työnohjaajakoulutukseni on kaksivuotinen ja olen STOry:n jäsen.

Ammatillista osaamistani pidän yllä säännöllisellä kouluttautumisella ja verkostoitumisella muiden samaa työtä tekevien kanssa.
Työskentelyni laadukkuuden turvaamiseksi huolehdin säännöllisestä ja riittävästä taustatyönohjauksesta työlleni.

Tarkempia tietoja löytyy kotisivulta www.omaote.fi.

Client group

Psykoterapiaryhmät ovat suunnattu aikuisille, masennus- ja ahdistusoireista, työuupumuksesta, sosiaalisista vaikeuksista ja peloista kärsiville. Ryhmäpaikkoja sekä työnohjauspaikkoja vapautuu keväällä 2020. Haastattelut ryhmäpsykoterapiaan ovat nyt käynnissä. Varaa itsellesi yksilöaika ensikäyntiä varten.

Nuoren psykoterapiaan liittyviä KELAn tukemia vanhemman ohjauskäynneille on tilaa.

Additional information

Yritykseni nimi on Terapia ja työnohjaus OmaOte.
Tampereen toimipisteeseen löydät osoitteella Pyhäjärvenkatu 6 C 65, 33200 Tampere.

Oriveden Lääkäriasemalla, Oriveden keskustassa, pidän vastaanottoa torstaisin. Ajanvaraus ja hintatiedot Orivedelle numerosta 0400 104 139.

First session price

52.00

Regular session price

52.00

Pricing details

Hinnat Tampereella:
- Yksilökäynti ryhmäpsykoterapiaa varten 52,00 € / 45 min.
- Ryhmäpsykoterapiakäynti 47,00 / 45 min. Maksuun voi anoa Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea. KELA:n kuntoutuspsykoterapiana toteutuvassa ryhmäterapiassa asiakkaan omavastuu on 5,00 € / 45 min. ryhmäkäynti.
- Ryhmäpsykoterapiakäynti ilman KELAn tukea on 52,00 € / 90 min.

- Yksilökäynti, terapiakeskustelu 73,00 € / 45 min.

- Vanhempien ohjauskäynti (nuoren psykoterapiaan liittyen) 62,00 € / 45 min. Maksuun voi anoa KELAn tukea nuoren psykoterapiaa haettaessa. KELAn tuella asiakkaan omavastuu on 20,00 € / 45 min.

Hinnat Oriveden Lääkäriasemalle ovat saatavilla numerosta 0400 104 139.

Työnohjauksien lopullinen hinta määräytyy työnohjauksen ensitapaamisen jälkeen. Alustava hinta-arvio on työnohjaustarjouksessa.