Home Page / Find Your Therapist / Terhi Viskari
Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Group psychotherapy
Orivesi, Keskusta
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Groups Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen psyk.sh, psykoterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti (Kela) ja työnohjaaja. Psykodynaaminen/integratiivinen viitekehys. Vuonna 2021 täydentyvät masennus- ja jännitysoireisille aikuisille psykodynaamiset pitkäkestoiset psykoterapiaryhmät (Kela). Kysy lisää! Tarkempia tietoja löydät myös www.omaote.fi
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Mindfulness

About me as a therapist

Psykoterapeuttina pyrin luomaan ymmärrystä asiakkaan ainutlaatuiseen persoonaan ja elämäntilanteeseen. Avoin keskustelu ja kohtaaminen, hyvän yhteisymmärryksen ja luottamuksellisen suhteen luominen ovat tärkeitä. Siten on mahdollista käsitellä turvallisessa ilmapiirissä myös vaikeita asioita. Tavoitteet hoidolle / kuntoutukselle sovitaan asiakkaan kanssa, jotta yhteinen suunta ohjaa työskentelyä. Asiakkaan elämän voimavaroja ja kipupisteitä käsitellään asiakkaan toimintakyky ja psyykkinen vointi huomioiden. Työskentelyotteeni on rauhallinen, asiakkaan tätä hetkeä tarkasteleva ja tutkiva, toimintakykyä ylläpitävä ja lisäävä, tulevaisuuteen suuntautuva. Menneisyyttä tutkitaan asiakkaan kanssa yhteistyössä. Työskentelyni tärkeimpiä arvoja ovat asiakkaan kunnioittaminen ja arvostaminen, usko jokaisen henkilön kehityksellisyyteen sekä vastuullinen ote elämään ja työskentelyyn.

Olen KELAn palveluntuottaja ryhmäpsykoterapiassa ja vanhempien ohjauskäyntien osalta.

About my therapy sessions

Ryhmässä asiakkaat tuovat käsittelyyn oman toimintansa ja puheensa kautta oman henkilöhistoriansa ja elämänsä haasteet. Tärkeintä on asiakkaan oma terapiaprosessi, jota ryhmäläiset ja ryhmä kokonaisuutena tehostavat ja tukevat. Ryhmäläisiä yhdistävät esim. samankaltaiset sairauden oireet. Keskustelu on luottamuksellista ja mahdollisimman avointa. Terapeuttina pyrin auttamaan asiakkaita lisäämään omaa itseymmärrystään sekä ymmärrystä muista. Yhdessä tutkitaan ongelmien ja oireiden taustalla olevia tapahtumia, tunteita ja ajatuksia sekä eletään asioita läpi. Tutkittavana on myös ryhmä, sen vuorovaikutus ja ihmissuhteet. Työskentelyn tavoitteena on vapautua psyykkisten oireiden taustalla olevista traumoista, turvattomuudesta, peloista ja energiaa vievästä ahdistuksesta. Asiakkaan itsetuntemuksen lisääntymisen myötä hänelle hahmottuu psyykkistä tasapainoa ja elämän mielekkyyttä ylläpitävät ja lisäävät asiat. Asiakkaan toimintakyky lisääntyy ja tulevaisuuteen suuntautuminen mahdollistuu.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Bipolar disorder Pain related difficulties Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Psychotic disorders
My professional background and knowledge

MInulla on 25 vuoden kokemus aikuisten psykiatrisesta hoitotyöstä sairaalassa ja kuntouttavasta psykiatrisesta hoitotyöstä avohoidossa.
Olen työskennellyt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa osasto- ja poliklinikkatyössä.

Psykiatrisen hoito- ja kuntoutustyön esimiestyötä olen tehnyt 18 vuotta yksityisellä ja julkisella puolella.

15 vuoden ajan olen toiminut työnohjaajana tehden ohjauksia ihmissuhdetyötä tekevien yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen kanssa. Työnohjaajakoulutukseni on kaksivuotinen ja olen STOry:n jäsen.

Ammatillista osaamistani pidän yllä säännöllisellä kouluttautumisella ja verkostoitumisella muiden samaa työtä tekevien kanssa.
Työskentelyni laadukkuuden turvaamiseksi huolehdin säännöllisestä ja riittävästä taustatyönohjauksesta työlleni.

Tarkempia tietoja löytyy kotisivulta www.omaote.fi.

Client group

Psykoterapiaryhmät ovat suunnattu aikuisille, masennus- ja ahdistusoireista, työuupumuksesta, sosiaalisista vaikeuksista ja peloista kärsiville. Ryhmäpaikkoja sekä työnohjauspaikkoja vapautuu syksyllä 2021. Haastattelut ryhmäpsykoterapiaan ovat nyt käynnissä. Varaa itsellesi yksilöaika ensikäyntiä varten.

Nuoren ryhmäpsykoterapiaan liittyviä, KELAn tukemia, vanhemman ohjauskäynneille on tilaa.

Additional information

Yritykseni nimi on Terapia ja työnohjaus OmaOte.
Tampereen toimipisteeseen löydät osoitteella Pyhäjärvenkatu 6 C 65, 33200 Tampere.

Oriveden Lääkäriasemalla, Oriveden keskustassa, pidän vastaanottoa torstaisin. Ajanvaraus ja hintatiedot Orivedelle numerosta 0400 104 139.

First session price

54.00

Regular session price

54.00

Pricing details

Hinnat Tampereella:
- Yksilöarviointikäynti ryhmäpsykoterapiaa varten 54,00 € / 45 min.
- Ryhmäpsykoterapiakäynti (ilman KELAn tukea) 54,00 € / 90 min.

- Yksilökäynti, terapiakeskustelu 75,00 € / 45 min.

- Vanhempien ohjauskäynti (nuoren ryhmäpsykoterapiaan liittyen) 64,00 € / 45 min. Maksuun voi anoa KELAn tukea nuoren psykoterapiaa haettaessa. KELAn tuella asiakkaan omavastuu on 22,00 € / 45 min.

Hinnat Oriveden Lääkäriasemalle ovat saatavilla numerosta 0400 104 139.

Työnohjauksien lopullinen hinta määräytyy työnohjauksen ensitapaamisen jälkeen. Alustava hinta-arvio on työnohjaustarjouksessa.