Home Page / Find Your Therapist / Terhi Solantaus

Terhi Solantaus

Psychotherapist, Nurse, Psychoanalytic
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Tarjoan pitkäkestoista psykoanalyyttistä psykoterapiaa. Teen mielelläni 2 X vko käyntitiheyden hoitoja. Päiväajat. Taustalla pitkä työkokemus mielialahäiriöiden hoidosta. Alla tarkempi kuvaus tarjoamani terapian luonteesta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Työotteeni pohjaa psykoanalyyttiseen teoriaan, joka on psyykkisten oireiden ja kärsimysten tutkimusta ja hoitoa. Siinä huomioidaan muun muassa menneisyyden ihmissuhdekokemusten yhteys mielen kehittymiseen, itsekokemukseen sekä tapaan kokea ihmissuhteet nykyhetkessä. Mielen tiedostamattomalla puolella on tärkeä sijansa. Menetelmässä mielen tutkimiseen hyödynnetään asiakkaan elämänkokemusten käsittelemisen ja itseen liittyvien pohdintojen lisäksi myös terapiasuhteessa herääviä kokemuksia.
Olen lähestymistavaltani aidosti kohtaava, tarkasti kuunteleva, rauhallinen ja tutkiva sekä myös keskusteleva. Pidän arvossa hyväksyvää ja luottamuksellista yhteistyöilmapiiriä, joka sisältää myös hoidollisesti turvalliset ja selkeät rajat. Annan sinulle tilaa sinua kuunnellen, jotta voisit ottaa mieleesi nousevat asiat esiin ja sisäiseen työskentelyysi mahdollisimman vapaasti, omassa tahdissasi.

About my therapy sessions

Psykoterapia alkaa muutamin selvittelykäynnein, jonka pohjalta teemme arviota terapian aloittamisesta.
Terapiatapaamisissa tutkitaan yhdessä asiakkaan esiin tuomaa, häntä mietityttäviä asioita kuten itseen ja elämään liittyviä vaikeuksia, sisäisiä ristiriitoja, tunteita, kokemuksia ja mielikuvia sekä myös unia pyrkien lisäämään vähitellen syvempää ymmärrystä niihin liittyviin tietoisiin ja tiedostamattomiin tekijöihin. Työskentelyn tärkeä painopiste on asiakkaan omatahtisessa prosessoinnissa, jota tuen omalla ammattitaidollani kuunnellen, keskustellen, esittäen havaintoja, kysymyksiä, päätelmiä. Terapiaan voi hakeutua ajankohtaisen, mutta usein pidempäänkin vaivanneen olotilan tai toistuvan kokemuksen takia. Mahdollisuus jakaa asioita tuo usein helpotusta oloon. Pidemmällä tähtäimellä kyky havainnoida ja ymmärtää syvemmin omaa mieltä, käsitellä tunteita, mahdollistuu. Sisäinen muutos luo edellytyksiä hyvinvoinnille tässä hetkessä ja tulevaisuuteen.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Phobia/fear Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions
My professional background and knowledge

Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja (AMK). Olen psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeutti (Helsingin yliopisto ja Therapeia-säätiö, 2018) ja ryhmäanalyytikko (ET, Suomen Mielenterveysseuran Psykoterapiataitojen instituutti, 2004).
Pitkäaikaisen masennuksen kognitiivis-behavioraalinen yksilö-ja ryhmä hoitomalli (CBASP) työotekoulutus, 2020 (Luote Oy, HUS)

Taustaa: Olen työskennellyt yli 20 vuotta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa keskittyen mielialahäiriöiden hoitoon. Psykoterapiaa olen tehnyt pääsääntöisesti yksityisenä ammatinharjoittajana.
Uupumus, ahdistuneisuus ja masentuneisuus, itsetunnon ja minäkuvan ongelmat ja erilaiset vaikeudet ihmissuhteissa ovat olleet työssä paljon kohtaamiani hoidollisia ja psykoterapeuttisia kysymyksiä.

Additional information

Kelan maksaman kuntoutuspsykoterapiakorvauksen määrä on yksilöterapiasta 57,60 euroa / 45 min. / käyntikerta. Kela myöntää terapian vuodeksi kerrallaan ja sitä voi saada hakemuksesta Kelalta enintään kolmen vuoden ajan. Tutustumis / haastattelukäynnit ovat omakustanteisia.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details