Home Page / Find Your Therapist / Terhi Ruottinen

Terhi Ruottinen

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Helsinki, Kluuvi
Finnish
Customer Groups
Families Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen perhe- ja paripsykoterapeutti ET ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Valmistun vuonna 2021 Kognitiivis-integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi. Minulla on useita lyhytterapiakoulutuksia sekä pitkä työkokemus erikoissairaanhoidosta. Käytän oppimaani integratiivisesti asiakkaan tarpeet huomioiden.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Additional Training

Schema therapy Interpersonal psychotherapy (IPT) Dialectical behavior therapy (DBT) Crisis and traumas Mindfulness

About me as a therapist

Olen lämminhenkinen kuuntelija ja aktiivinen osallistuja.
Tuen ja rohkaisen asiakkaitani muutostyöskentelyyn, saamaan korjaavia kokemuksia, oivalluksia sekä oman
pystyvyyden vahvistumista. Terapiassa on tärkeätä päästä rakentavaan ja toimivaan yhteistyösuhteeseen,
jossa on turvallista työstää vaikeita asioita, oppia uutta ja saada rohkeutta kohdata.
Sinulla on oikeus tulla kuulluksi, hyväksytyksi ja nähdyksi juuri sellaisena kuin olet.
Oppiminen ja työssä kehittyminen on minulle tärkeää ja innostavaa. Haluan pysyä ajan tasalla ja haluan
tarjota asiakkaille monipuolista ja kullekin sopivan oloista terapian tukea. Terapiatyössäni käytän kaikkea
oppimaani integratiivisesti.

About my therapy sessions

Ensimmäinen tapaaminen on usein asiakkaan tarinaan asettumista ja samalla tilanteen, tarpeiden ja asiakkaalle sopivien terapian keinojen
hahmottamista. Kirjaan usein fläppitaululle alustavaa hahmotelmaa terapian tavoitteista, ydinongelmasta sekä taustalla ja ongelman ympärillä olevista vaikuttajista. Teen mm. skeema-käsitteellistämistä ns. ”moodikarttaa”, jossa huomioidaan asiakkaan kokemusten kautta kehittyneet haitalliset skeemamoodit. Terapian avulla haittaavia skeemoja voidaan muotoilla toimivammiksi ja saada korjaavia kokemuksia. Työskentelyn edetessä, hahmotelma kehittyy, tarkentuu ja etenee prosessiksi.
Terapia sisältää mm. erilaisia harjoituksia, tasapainon tavoittelua, tunteiden kohtaamista, arvojen tarkastelua, tässä hetkessä elämisen taidon harjoittelua, uuden toimivamman tavan löytämistä, menneen ajan viisauden huomioon ottamista, luovuuden vaalimista ja rohkeutta kohdata haasteita.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Personality disorders Obsessive-compulsive disorders Pain related difficulties Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä koulutus- ja työkokemustausta. Työkokemusta on kertynyt 28-vuotta lasten-, nuorten, aikuisten sekä vanhusten akuuteilta psykiatrian osastoilta sekä poliklinikkatyöstä erikoissairaanhoidossa. Työn ohessa olen opiskellut Perhe- ja paripsykoterapeutiksi sekä musiikkiterapiaa Jyväskylän yliopistossa, perhetyön koulutusta (2v), interpersoonallista psykoterapiaa, kognitiivista psykoterapiaa (2v), Skeematerapiaa ja Dialektista käyttäytymisterapiaa sekä useita lyhyempiä koulutuspäiviä mm. kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja masennuksen hoitoon liittyen. Meneillään nyt Kognitiivis-integratiivinen (aikuisten) yksilöpsykoterapiakoulutus (3,5v), josta valmistun vuoden lopussa, 2021. Psykoterapiakoulutuksen lopputyön olen tehnyt kiusaamisesta/ henkisestä väkivallasta kouluissa sekä työpaikoilla. Lopputyöhöni laadin kiusaamista kokeneen asiakkaan terapian interventiomallin.
Vuonna 2019 siirryin kokopäiväiseksi psykoterapeutiksi.

First session price

0.00

Regular session price

95.00

Pricing details

95 € 45 min
120 € 60 min
190 € 90 min