Home Page / Find Your Therapist / Terhi Rönkä-Prevedouros

Terhi Rönkä-Prevedouros

In education Social worker, Cognitive analytic
Etäyhteydellä koko Suomi,
Espoo, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Terapeuttina pyrin luomaan turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa sinun on mahdollista tutkia rauhassa elämäntilannettasi ja ottaa askeleita kohti muutosta. Muutos tapahtuu itseymmärryksen lisääntymisen myötä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
About me as a therapist

Asiakkaan ja terapeutin välinen luottamuksellinen ja turvallinen vuorovaikutus muodostaa terapiatyöskentelyn pohjan. Terapeuttina pyrin tähän luomalla rauhallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa voimme yhdessä pysähtyä tutkimaan kokemuksiasi, ajatuksiasi ja tunteitasi. Työotteeni on arvostava, kuunteleva sekä asiakkaan omia vahvuuksia ja voimavaroja kunnioittava.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Työskentelymme alussa jäsennämme yhdessä asiakkaan elämäntilannetta, toimintatapoja ja muutostoiveita. Terapeuttina minulle on tärkeää edetä asiakkaan tahdissa, työskentelyn tavoitteista yhteisesti sopien. Yhdessä hahmoteltu ymmärrys asiakkaan tilanteesta luo pohjaa asiakkaan itsehavainnoinnin ja ymmärryksen lisääntymiselle, jota pyrin tukemaan aktiivisen keskustelun, mahdollisten harjoitusten ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen keinoin. Istunnoilla voidaan käyttää visuaalisia kuvauksia asiakkaan sisäisen kokemuksen hahmottamisen tukena, erilaisia hengitys- ja rentoutumismenetelmiä sekä tunnetyöskentelyä tukevia keinoja.

Issues often worked with
Personal growth and development Processing my past Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Multiculturalism / immigrants Child welfare
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä ja työskennellyt pitkään eri sosiaalityön tehtävissä. Minulla on kokemusta niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa työskentelystä. Olen työskennellyt koulukuraattorina sekä lastensuojelussa sijais- ja jälkihuollossa. Mielenterveyspalveluista minulla on työkokemusta aikuispsykiatriasta ja lastenpsykiatriasta, jossa olen työskennellyt viimiset viisi vuotta. Työssäni painottuu erityislasten (mm. neuropsykiatriset haasteet) vanhempien psykososiaalinen tukeminen. Olen opiskellut vanhemmuustaito-ohjaajaksi ja käynyt Dialogisen perheohjaajakoulutuksen. Minulle on kertynyt laaja ymmärrys ja tietopohja palveluverkostoista, joissa perheet asioivat ja toimivat. Kohtaan työssäni paljon monikulttuurisia perheitä ja pystyn asioimaan sujuvasti englanniksi.

Client group

Työskentelen yli 18 -vuotiaiden kanssa. Kiinnostuksen kohteitani ovat mielialapulmat, itsetunto-ongelmat, vanhemmuuden haasteet, ristiriidat perhesuhteisssa, stressi, jännitys, uupumus.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.