Home Page / Find Your Therapist / Terhi Mäkinen

Terhi Mäkinen

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Etäyhteyksin koko Suomi,
Kouvola, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments
Psykoterapeuttina tarjoan yksilö- ja pariterapiakäyntejä. Tutkitaan yhdessä voimavaroja ja vahvuuksia. Turvallisuudentunne ja avoimmuus ovat aktiivisen työtapani perusta. Kuulluksitulemisentunne mahdollistaa uusien keinojen löytymisen. Vain pari- ja perheterapiat Kelan kuntoutuspsykoterapiana.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Recource-oriented family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina kuunteleva ja tilaa-antava, samalla aktiivinen. Arvostan ihmisiä juuri sellaisina kuin me kukin olemme. Mikäli sinä toivot tai yhdessä toivotte, jonkin asian muuttumista, tutkitaan yhdessä millä kaikilla keinoilla se olisi mahdollista. Minulla on kokemusta siitä, että pitkäkestoisiinkin tilanteisiin löytyy vaihtoehtoisia keinoja nähdä ja toimia. Pariterapiassa on tutkimme suhteen hyvinvointia yhdessä.

About my therapy sessions

Terapiatapaamiset muotoutuvat yhdessä suunnitellen vastaamaan tarpeitanne. Ollaan yhdessä uteliaita sellaisille asioita, joiden toivoisitte lisääntyvän. Olipa se esimerkiksi myötätuntoa, itsearvostusta, itsen tai toisen kuuntelemista, tarpeiden ja tunteiden sanottamista. Rohkeasti tutkitaan matkallaolevia esteitä tai hidasteita. Uudenlainen näkeminen tai toimiminen syntyy ajatusten, tunteiden, kehokokemusten ja konkreettisen harjoittelun avulla.

Raskausajan työskentelyssä tutkitaan kiintymyssuhteita ja raskausajan mielikuvia. Vauva- ja pikkulapsiaikana tutkitaan arkea ja suhteita perheen muotoutuessa uudenlaiseksi kokoonpanoksi, vaikkapa kahdesta kolmeksi.

Kaikkineen tutkimme yhdessä suhteita; suhdettaa itsen, läheisten ja ympäristön kanssa.

Jatkuvasti myös arvioimme, kuinka tapaamiset vastaavat tarpeitanne ja kuinka koette kuulluksitulemisen ja tasa-arvoisuuden kontaamisissa.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Psychotic disorders Personality disorders Child welfare
My professional background and knowledge

Olen toiminut julkisella puolella 20 vuoden ajan niin psykiatrisessa sairaalassa kuin poliklinikkatyössä hoitaen eri-ikäisiä asiakkaita. Viimeisimmät 13 vuotta olen toiminut lastenpsykiatrialla perheiden ja suhteiden äärellä. Toukokuussa valmistun varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian lisäkoulutuksesta, jonka jälkeen kuntoutuspsykoterapia myös raskaus- sekä vauva- ja pikkulapsiajan työskentelyyn mahdollinen. Koulutuksissani olen perehtynyt mm. kiintymyssuhteisiin, neurologisiin haasteisiin sekä kriisi- ja traumatyöhön, myös läheisen sairastuminen on asia, jonka parissa olen kouluttautunut ja työskennellyt paljon.

Tällä hetkellä toimin sekä yksityisenä ammatinharjoittajana (Tmi Pari- ja perheterapia Läpi repaleisen lokakuun) että palveluntuottajana.

Client group

Työskentelen mielelläni kaikenikäisten asiakkaiden kanssa, olipa kyse sitten kertakäynnillä tutkittavasti nykytilanteesta, määrämittaisesta lyhytterapeuttisesta työskentelystä tai rauhallisesti etenevästä pidemmästä prosessista.

First session price

85.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Yksilökäynti, psykoterapia 85€/45 min ja 95€/60min
Pari- ja perheterapia 105€/60 min ja 160 €/90 min