Home Page / Find Your Therapist / Terhi Immonen

Terhi Immonen

In education Nurse, Integrative
Loimaa, Turku,
Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Opiskelen integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi Oulun lääketieteellisen tiedekunnan alla. Työotteeni integratiivisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että hyödynnän useiden eri psykoterapiasuuntauksien antamaa tietoa ja menetelmiä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Asiakkaani kohtaan yksilöllisesti soveltaen erilaisia työskentelymalleja asiakkaan persoonan ja tarpeiden mukaisesti. Terapeuttina olen aktiivinen, mutta myös tilaa antava. Yhteisenä tavoitteenamme on yksilöllisten tavoitteiden lisäksi luoda avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, joka luo edellytykset onnistuneelle hoidolle. Integratiivisessa työskentelyssä yleisenä tavoitteena pidetään asiakkaan elämässä esiintyvien oireiden ja ongelmien poistumista, lieventymistä tai uudenlaisen suhteen muodostuminen koettuun ongelmaan. Terapiasuhteessa työskentelemme yhdessä toivomaasi muutosta kohti.

About my therapy sessions

Ensimmäisellä tapaamisella käymme läpi elämäntilannettasi ja asioita, joihin toivoisit muutosta. Työskentelyn edetessä mietimme asioitasi eri näkökulmista ja pyrimme löytämään uudenlaisia ajattelu- sekä toimintamalleja käyttöösi. Käytetyimpiä työskentelytapoja ovat asiakkaan mielen havainnointi ja tutkiminen sekä uusien toimintatapojen kokeileminen sekä omaksuminen yhteistyössä kanssani. Olennaisimpana integratiivisen työskentelyn ominaisuutena voidaan pitää avoimuutta ja joustavuutta suhteessa eri psykoterapioiden teoriaan ja vapautta ajatella monin eri tavoin.

Voimme työskennellä lyhyestä jaksosta vuosiin. Olen parhaillaan psykoterapeuttikoulutuksessa (opinnot alkaneet 1/2019), joten tarjoan koulutukseen liittyvää terapiaa edullisemmalla hinnalla koulutuspotilaille. Vastaanottoni sijaitsee Loimaalla sekä pidän vastaanottoa myös videovälitteisesti.

Issues often worked with
Personality disorders Hurting yourself Bipolar disorder Subtance abuse/addiction Treatment of physical illness Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Child welfare
My professional background and knowledge

Olen opiskellut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi (Tampereen kesäyliopisto) ja tehnyt vuosia yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa. Erityisosaamisena ADHD (lapset, nuoret ja aikuiset).

Client group

Työskentelen pääosin aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

Additional information

Koronaviruksesta johtuen kaikki tapaamiset toteutetaan toistaiseksi etäyhteydessä.

First session price

40.00

Regular session price

40.00

Pricing details

Hinnasto 1/2021 alkaen

45min 40e

60min 53e

90min 80 e