Home Page / Find Your Therapist / Teresa Raita

Teresa Raita

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Solution-oriented
Pori,
Rauma,
Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 29.3.-5.9.
Hei! Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Asiakkaakseni ovat tervetulleita kaikki 16 vuodesta eteenpäin. Terapiassa työskentelemme asiakkaan kanssa tasavertaisessa vuorovaikutussuhteessa etsien yhdessä vastauksia asiakkaan esille tuomiin ongelmiin. Ota yhteyttää, niin sovitaan tutustumiskäynti!
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen melko aktiivisen työskentelyotteen omaava terapeutti. Työskentelen asiakkaan kanssa tasavertaisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan esille tuomien ongelmien ratkaisemiseksi. Minulle on tärkeätä ihmisten välinen kunnioitus ja toisen ihmisen arvostaminen yleensäkin. Omaan positiivisen asenteen elämää kohtaan. Tuen ja kannustan asiakkaita ja koen aidosti iloa, kun huomaan heidän menevän eteenpäin tavoitteidensa suuntaisesti.

About my therapy sessions

Terapian aluksi tarkennamme asiakkaan esille tuomat terapian tavoitteet, joita lähdemme sitten työstämään. Sovimme terapian alussa miten lähdemme työskentelyssämme etenemään. Työskentelytavat määrittyvät pitkälti asiakkaan tarpeen (tavoite) ja mieltymysten mukaan. Apuna voidaan käyttää esim. testejä (voinnin arvio), fläppi-taulua, erilaisten kirjallisten tehtävien (istunto, koti) tai muiden harjoitusten tekemistä. Pitkälti tapaamiset painottuvat konkreettiseen keskusteluun, jonka tarkoituksena on asioiden muuttuminen niin, että asetetut tavoitteet toteutuvat.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä kokemus mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoidosta. Olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa usealla eri osastoilla mm. yleispsykiatrialla, kuntoutuspuolella ja päihdepsykiatrialla. Kokemusta on aikuisväestön kanssa työskentelyn lisäksi nuorten ja myöskin varttuneemman väen kanssa työskentelystä. Perusterveydenhuollossa olen työskennellyt mm. terveyskeskuksen psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla sekä A-klinikalla. Matalan kynnyksen hoitotyöstä ja kuntoutuksesta minulla on myöskin kokemusta. Olen toiminut mm. terveysneuvontapisteen vastaavana sairaanhoitajana.

Terapiaopinnot suoritin Turun yliopistossa, josta valmistuin 2014. Lisäksi olen suorittanut päihdetyön erikoistumisopinnot ja tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot. Olen toiminut yksityisenä psykoterapeuttina vuodesta 2015 alkaen.

Additional information

Vastaanottoni on tällä hetkellä täynnä. Yksittäisiä käyntiaikoja voi mahdollisesti löytyä.

First session price

40.00

Regular session price

75.00

Pricing details