Home Page / Find Your Therapist / Teemu Ollikainen

Teemu Ollikainen

Psychotherapist, Psychologist, Integrative
Espoo, Tapiola
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Psychologist, 4-year specialist training (PsL) in psychotherapy. Licensed psychotherapist and an occupational health psychologist. I do short- and long term counseling and psychotherapy with youth and adults.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Etsitkö inhimillistä, kokenutta ja keskustelevaa psykoterapeuttia? Minulla on kokemusta työskentelystä yleisimpien psykoterapiassa käsiteltävien ongelmien kanssa. Olen työskennellyt mm. työterveyspsykologina, psykiatrisessa sairaalassa, kriisikeskuksessa ja terveyskeskuksessa.

Työotteeni on integratiivinen, eli psykoterapian eri lähestymis- ja ajattelutapoja (kognitiivinen, psykodynaaminen, ratkaisukeskeinen) yhdistelevä. Tärkeimpänä asiana psykoterapiassa pidän asiakkaan ja psykoterapeutin luottamuksellista ja toimivaa yhteistyötä. Pyrin tekemään sitä, mistä asiakkalle on hyötyä ja mukauttamaan toimintani asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani on muutoksen tukeminen esimerkiksi elämäntapamuutoksissa. Lisäksi tutkin mm. miesten masennusta; miten miehet masennuksen kokevat ja miten se voi näyttäytyä. Ihmisenä minua voisi luonnehtia avoimeksi, vastuuntuntoiseksi ja uutta etsiväksi. Otan vastaan Shortumissa, Espoon Tapiolassa.

About my therapy sessions

Olen kiinnostunut myös psykoterapian toteuttamisen eri tavoista. Tapaamisen ei ole pakko tapahtua vastaanotolla, vaan se voi toteutua kävelyllä, puhelimessa tai asianmukaisesti suojatun nettiyhteyden välityksellä. Kuvat, musiikki ja luova kirjoittaminen voivat olla psykoterapian välineitä siinä missä keskustelu ja erilaiset perinteisemmät ajatus- ja tunneharjoitukset. Psykoterapian oppimistavoitteita asiakkaalle ovat mm. itsehavainnointikyvyn kehittäminen, uusien ajattelu- ja tunnetaitojen omaksuminen ja pelottomamman suhteen muodostaminen omaan itseen. Työni on auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.
Katkelma keskustelusta psykoterapia-asiakkaani kanssa, joka on myös yksi parhaita saamiani palautteita:

TO: "Enhän mäkään aina ymmärrä sua."
Asiakas: "Niin, mutta sä aina YRITÄT ymmärtää. Se on mulle tärkeää."

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions
My professional background and knowledge

Psykoterapian erikoispsykologi (PsL), psykologi, psykoterapeutti. Työterveyspsykologi (Kela). Työni ohessa olen suorittanut nelivuotisen psykoterapian erikoispsykologikoulutuksen.

Client group

Tällä hetkellä asiakaskuntani koostuu työssäkäyvistä ja opiskelijoista, ikähaarukka on noin 20-65 v. Miehiä ja naisia on yhtä paljon. Asiakkaideni ongelmat ovat tyypillisesti keskivaikealla tasolla (masennus. ahdistus, ym). Lisäksi työnohjaan Shortumin työelämäpalveluiden puolella asiantuntijoita ja avainhenkilöitä.

Additional information

Teen tällä hetkellä psykoterapiatyötä 1,5 pv viikossa. Suurimman osan viikosta työskentelen työterveys- ja organisaatiopsykologina Terveystalossa.
Toimin myös työnohjaajana ja valmentajana. Olen yksi Minduun perustajista ja osakas.
Lisäksi toimin satunnaisesti kouluttajana ja tietokirjailijana.
Minduu -palveluun laitan ensisijaisesti lyhytterapia/konsultaatiokäyntejä, ja sitoudun siihen että voin tavata 1-5 kertaa. Pitempijaksoisiin, tyypillisesti Kelan tukemiin, psykoterapioihin vapautuu aikoja toisinaan. Voit myös varata minulle puhelinajan tai nettiterapiatapaamisen.

First session price

120.00

Regular session price

120.00

Pricing details

Videovälitteinen psykoterapia 120e / 45 min