Tea Alarmo

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Jyväskylä, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen kognitiivinen psykoterapeutti, perheterapeutti ja psykologi. Tarjoan keskusteluapua kaiken ikäisille. Minulla on laaja-alainen, pitkä ja monipuolinen kokemus työstä aikuisten, nuorten, lasten ja perheiden kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Psykoterapiatyöni perustana on toimiva yhteistyösuhde, jossa on tarkoitus yhdessä tutkia ja jäsentää, miten asiakas kokee ja tulkitsee mielessään tapahtumia, tilanteita ja itseään. Lähtökohtana on jokaisen oma elämäntarina ja käsiteltävät asiat nousevat kunkin omista tarpeista ja tavoitteista. Terapeuttina, psykologina ja työnohjaajana olen aktiivinen, osallistava ja kuunteleva.

About my therapy sessions

Käytän työskentelyssä kognitiivisen psykoterapian menetelmien ohella joustavasti myös skeema- ja tunnekeskeisen psykoterapian menetelmiä. Työskentelymenetelmät sovitetaan asiakkaan tarpeisiin ja asiakkaan kanssa yhdessä neuvotellen. Perheterapeuttinen viitekehys näkyy myös yksilötyössäni siten, että voimme myös tarkastella asiakasta ihmissuhteissaan ja asiakkaan ihmissuhteita sekä tarvittaessa kutsua perheenjäseniä ja muita läheisiä istunnolle mukaan.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Obsessive-compulsive disorders Neuropsychiatric patients Multiculturalism / immigrants Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt pitkään aikuisten, perheiden lasten ja nuorten parissa psykologina ja psykoterapeuttina. Aikuisten kanssa olen tehnyt työtä perusterveydenhuollossa psykologina sekä opiskeluterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa lyhytterapeuttina. Lasten ja nuorten kanssa olen toiminut pitkään niin yleisopetuksen kuin erityisopetuksen kouluissa. Minulla on osaamista neuroepätyypillisten nuorten sekä kiusaamista ja yksinäisyyttä kokevien lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Minulla on myös osaamista ADHD- ja oppimisvaikeusasioissa, mutta varsinaisia oppimisvaikeustutkimuksia ja arviointeja en yksityisesti tee.

Olen toiminut opiskeluhuollon johtotehtävissä kunnallisella puolella ja toiminut yksittäisten koulupsykologien ja opiskeluhuollon henkilöstöryhmien työnohjaajana. Kysy tästä lisätietoja rohkeasti.

Client group

Työskentelen kaiken ikäisten kanssa. Kognitiivisena psykoterapeuttina minulla on pätevyys toimia aikuisten, yli- ja alle 16-vuotiaiden kanssa.

Additional information

Vapaita aikoja ei KELA kuntoutusterapiaan tällä hetkellä ole. Yksittäisiä konsultaatioaikoja ja aikoja lyhytterapiaan (10-20 käyntiä) on saatavilla.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details