Home Page / Find Your Therapist / Taru Kaivola

Taru Kaivola

Educating psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Group psychotherapy
Helsinki, Katajanokka
Finnish
Customer Groups
Groups Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Tarjoan ryhmäpsykoterapiaa (KELA korvaus). Tällä hetkellä ei ole vapaita paikkoja. Lisäksi lyhyt- ja pitkäkestoista yksilöterapiaa sekä kriisiterapiaa itse maksaville asiakkaille 65 euroa per käynti (ei KELA korvausta).
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Aktiivinen ja huumorintajuinen, silti myötäelävä ja johdonmukainen. En pelkää vaikeita asioita ja tunteita. Kokonaisvaltainen kiinnostukseni asiakkaasta ja hänen elämäntarinastaan on työskentelyni perusta. Pidän itseäni ajan tasalla, seuraan alan kehitystä ja osallistun koulutuksiin ja alan seminaareihin säännöllisesti. Olen toiminut Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n puheenjohtajana ja tällä hetkellä olen EFPP:n kansallisen verkoston hallituksessa. Lisäksi olen ryhmäanalyysin kouluttaja.

About my therapy sessions

Yksilöpsykoterapiassa keskustelun avulla helpotetaan pahan oloa, löydetään uusia näkökulmia ja ratkaisuja sekä vahvistetaan omia voimavaroja.
Ryhmäpsykoterapiassa on tärkeintä ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus. Ryhmässä ei ole teemoja eikä vuoroja, vaan jokaisen tulisi puhua mahdollisimman vapaasti, mitä mieleen tulee. Luottamus muihin ja ryhmän avoin vuorovaikutus antaa jäsenille mahdollisuuden tunnistaa ja käsitellä omien vaikeuksien ja ongelmien syitä ja seurauksia. Koska ihminen on sokea omalle käyttäytymiselleen, ryhmä auttaa antamalla palautetta, mikä taas edesauttaa ryhmän jäseniä näkemään itsensä toisten silmin. Myös toisten tarinat peilautuvat jokaisen ryhmän jäsenen kokemusmaailmaan ja ryhmän jäsenenä voi nähdä ja tunnistaa itseään toisissa. Vaikka ryhmäpsykoterapia ei ratkaisisikaan kaikkia elämän vaikeuksia, niin ryhmässä on mahdollista oppia suhtautumaan itseensä ja muihin ihmisiin sekä muutoksiin ja elämän paineisiin uudella tavalla.

Issues often worked with
Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

65.00

Regular session price

65.00

Pricing details

Ryhmäpsykoterapiassa KELA:n korvauksen jälkeen omavastuuosuudeksi jää 7,95 euroa per käyntikerta (90 minuuttia). Edellyttää B-lausuntoa ja KELA:n päätöstä. Itse maksettuna 50 euroa per kerta.
Yksilöterapiassa ei mahdollisuutta KELA:n korvauksiin. Käyntikerran hinta on 65 euroa.