Home Page / Find Your Therapist / Taru Ålander

Taru Ålander

Psychotherapist, Social studies, Couple therapy
Kerava, keskusta
Finnish
Customer Groups
Groups Families Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Olen Valviran ja Kelan hyväksymä psykoterapeutti. Opiskelen pari- ja perheterapian psykoterapeutiksi. Voin ottaa uusia asiakkaita pari- tai perheterapiaan edulliseen koulutushintaan (30€/60min) Keravan vastaanotolleni tai videovälitteisesti. En voi ottaa uusia asiakkaita yksilöpsykoterapiaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Olen kuunteleva, empaattinen ja keskusteleva terapeutti. Terapiassani asiakkaan omilla toiveilla ja tavoitteilla terapian suhteen on keskeinen merkitys. Työskentelen asiakkaan arvomaailman mukaisesti. Terapeuttina autan asiakasta hahmottamaan tilannettaan esimerkiksi avaamalla siihen uusia näkökulmia ja kirkastamalla toivottua tilannetta ja asioita, joihin asiakas kaipaa muutosta. Autan asiakasta lisäämään henkistä hyvinvointia ja kehittämään onnentaitoja. Autan päästämään irti ahdistuksesta ja masennuksesta. Autan luomaan voimia selviytymiseen ja toivoa valoisaan tulevaisuuteen. Autan asiakasta löytämään elämän, jota hän tarvitsee.

About my therapy sessions

Terapiatyössäni käytän ratkaisu- ja voimavarakeskeiselle psykoterapialle tyypillisiä keinoja, joita ovat esimerkiksi voimavaraistaminen, näkökulmien etsiminen ja avaaminen, luovuus, toiveikkuuden lisääminen, ratkaisujen etsiminen ongelmiin, tulevaisuusorientaatio, myönteisten asioiden ja edistyksen huomioiminen. Luomme asiakkaan kanssa selkeät yhteiset tavoitteet työskentelylle. Autan asiakasta hyödyntämään voimavarojaan ja käytössä olevia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Istunnoillani keskustellaan asiakkaan toivomista asioista. Terapeuttina olen kuunteleva ja aktiivinen. Terapiassa luodaan välineitä ymmärtää ja hyväksyä itseä ja elämää. Terapiassa etsitään keinoja, joilla negatiiviset, elämänlaatua hankaloittavat ajatukset ja toimintatavat vähenevät, ja elämänhallinnantunne ja onnellisuus lisääntyy. Terapiassa saa voimia selviytymiseen, oppii uusia tapoja voittaa ongelmat ja saa taitoja, joilla kehittää myönteistä ajattelua ja elämänlaatua.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen Valviran ja Kelan hyväksymä psykoterapeutti. Koulutukseltani olen Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja Diakoni-sosiaaliohjaaja. Olen myös neuropsykiatrinen valmentaja (Nepsy-valmentaja). Olen tehnyt päihde- ja mielenterveystyötä ja palveluohjausta vuodesta 1998 lähtien Helsingin Diakonissalaitoksella ja Helsingin kaupungilla. Minulla on pitkä työkokemus monenlaisista asiakkaista ja erilailla haastavista elämäntilanteista ja ongelmista. Työssäni olen auttanut moniongelmaisia haastavia asiakkaita ja kehittänyt kokonaisvaltaista palveluohjausta erityisryhmille. Olen ohjannut myös toiminnallisia ryhmiä ja kehittänyt vertaistyötä sekä toteuttanut yhteisöhoitoa. Olen auttanut ihmisiä, joiden elämäntilanne on kriisissä ja, jotka ovat kärsineet fyysisestä ja/tai psyykkisestä kaltoinkohtelusta. Vahvuuksiani ovat tunneälykkyys, empaattiset kuuntelutaidot, asiakkaan kokonaisvaltainen auttaminen ja asiakasta arvostava työtapa.

Client group

Minulla on työkokemusta erilaisista sosiaalialan asiakasryhmistä, erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmaisista. Asiakaskuntaani kuuluu moniongelmaisia erityisryhmiä ja monenlaisista psyykkisistä ja fyysisistä häiriöistä kärsiviä ihmisiä. Terapeuttina haluan kuitenkin kohdata ennen kaikkea ihmisen diagnoosien ja ongelmien takana. En halua lokeroida ihmistä hänen diagnoosinsa perusteella, vaan pidän ongelman ja ihmisen erillisinä. Ihminen ei ole ongelma, vaan ongelma on ongelma.

Additional information

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on käytännönläheistä ja tulevaisuuteen suuntautunutta. Ratkaisukeskeisyydessä luodaan toivoa, avataan uusia näkökulmia ja autetaan ihmistä löytämään omat voimavaransa selviytyä. Ratkaisukeskeinen psykoterapia perustuu luottamukselliseen ja tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen psykoterapeutin ja asiakkaan kanssa. Asiakkaan omilla toiveilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeiset psykoterapeutit eivät pyri etsimään ongelmia ja syitä ongelmien taustalta, vaan auttavat asiakasta löytämään ratkaisut ongelmiinsa ja rakentamaan asiakkaan toiveiden mukaista hyvää elämää. Ongelmia ratkotaan asiakkaan kanssa yhteistyössä esimerkiksi etsimällä uusia ratkaisuja tuloksettomien ratkaisumallien tilalle. Ratkaisukeskeinen psykoterapia soveltuu monenlaisiin tilanteisiin ja erilaisille asiakasryhmille. Sitä voidaan toteuttaa monella tavalla ja ajallisesti se voi olla lyhyttä tai pidempikestoista.

First session price

40.00

Regular session price

80.00

Pricing details

Kela-terapiaan hakeutuville tutustumiskäynti 40,00€. Kela-tuettu vanhempienohjaus h. 100,00€ / 60 min.