Home Page / Find Your Therapist / Tarja Wiklund

Tarja Wiklund

Psychotherapist, Other, Family therapy
Helsinki,
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
Olen sosionomi, psykoterapeutti ja hallintotieteiden maisteri, jolla on pitkä työkokemus lastensuojelussa. Lisäkoulutuksena minulla on Stanfordin yliopistosta suoritettu Applied Compassion Training- coach koulutus sekä CCT (Compassion Cultivation Training) - opettaja koulutus.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
Additional Training

Supporting attachment Mindfulness

About me as a therapist

Terapeuttina pyrin reflektoivaan, myötätuntoiseen työotteesen, joka auttaa asiakasta itse löytämään tarvitsemansa keinot kussakin tilanteessa. Olen helposti lähestyttävä, avoin ja minulle tärkeää on luoda luottamuksellinen terapiasuhde, jossa asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä voi käsitellä elämän kirjoa luottamuksellisesti ja löytää uusia näkökulmia ja katsantokantoja sekä saada uudenlaista ymmärrystä tilanteeseen.

About my therapy sessions

Työskentelen asiakkaan tilanteen mukaisesti erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Käytän työvälineenä mm. erilaisia tunne/keho harjoituksia, sukupuutyöskentelyä, erilaisia tunteiden tunnistamis- ja käsittelykeinoja. Terapia alkaa asiakkaan tilanteiden käsittelyllä ja tavoitteiden luomisella yhteisen työskentelyn tueksi. Lisäksi saatan antaa kotiin erilaisia harjoituksia istuntojen välissä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen pohjakoulutukseltani sosionomi (AMK), hallintotieteiden maisteri ja psykoterapeutti / perheterapeutti. Olen työskennellyt hyvin erilaisissa työpaikoissa, mm. kriminaalihuollossa, nuorisovankilassa, asunnottomien parissa sekä lastensuojelussa perhekuntoutuksessa. Lisäksi olen opiskellut Stanfordin yliopistossa Applied Compassion © koulutuksessa ja sertifioitioitu Applied Compassion Consult. Lisäksi olen suorittanut CCT (Compassion Cultivation Training ©) opettaja koulutuksen. CCT on 8 viikon menetelmä, joka on myös kehitetty Stanfordin yliopistossa ja se perustuu erilaisiin harjoituksiin ja strukturoituun menetelmään itsemyötätunnon ja tunnetaitojen sekä resilienssin kehittämiseksi.

First session price

75.00

Regular session price

80.00

Pricing details